torsdag 31 december 2009

Uppfordrande nyårsläsning

För en person som har mer gemensamt med Sparslantens Spara än med dess Slösa (beklagar alla yngre läsare av bloggen men om ni inte känner till de två karaktärerna så läs vidare om dem på sidan http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php?title=Spara_och_Sl%C3%B6sa&redirect=no ) så var dagens två debattartiklar av statsminister Fredrik Reinfeldt respektive riksbankschefen Stefan Ingves mycket uppmuntrande läsning. Statsministern redogör mycket tydligt för sin vision om Sverige. Ett land där man inte tror att välståndet skapas ur varm luft utan eget och andras arbete. Riksbankschefen lyfter i sin debattartikel fram behovet av eget kapital, dels hos bankerna men också hos hushållen i form av belåningsgrader och amorteringskrav. Han skickar dessutom en tydlig passning till riksdag och regering att det gäller att ta lärdom av den senaste krisen och tydligare reglera de olika myndigheternas ansvarsområden. Här finns väl den viktigaste kritiken från tiden efter 90-talskrisen. Trots att man i allt väsentligt hanterade den bankkrisen väl så föll den snabbt i glömska och följdes inte upp med lagstiftning. Skulden för detta faller tungt på regeringen Persson men även Alliansregeringen var sena ur startblocken. Nu gäller det att ta lärdom och agera med både kraft och eftertanke. Stabil lagstiftning och inte populistiska utspel förordas!

Jag tycker att dagens två debattartiklar utgör en god grund för bygget av Föregångslandet Sverige. Vi kan se fram emot en valrörelse där de två politiska alternativen Arbetslinjen och Bidragslinjen ställs emot varandra. Det opinionsmässiga utgångsläget är tydligt, Alliansen ligger under. Men Fredrik Reinfeldts nyårsartikel andas påminner mycket om Ferdinand Fochs klassiska kommentar under slaget om Marne 1914. ”Min center viker tillbaka. min högra flank retirerar. Omöjligt att manövrera. Situationen utmärkt. Jag anfaller!”

Läs gärna en annan tolkning av de två debattartiklarna. Det är socialdemokraten Johan Westerholm som i sin välskrivna blogg Mitt i steget lite kluvet verkar argumentera för ett annat angreppssätt. Så blir det när man hamnat i fel lag och har att försvara Slösas politik.

Uppdatering 10:04
På en punkt håller jag inte med statsministern, jag är inte nöjd intill även de som kan men inte vill har ett arbete.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Göran

Bankerna måste kapitaliseras upp men samtidigt måste staten kunna genom andra institut hålla fart på kreditmarknaden, och varvstödet? Nej. Och åter nej.

Det förvånar mig att du om någon pratar så tyst om den försvarindustristrategi som hamnade i papperskorgen efter Mikael Odenbergs avgång. En strategi som byggde på samverkan mellan närings- och försvarsdepartement enligt (S) tradition.

Den är alldeles utmärkt samt omfattar innovationsupphandlingar som instrument och var väl genomarbetad. Hade denna sjösatts, precis som MOd avsåg, hade industriklustret kunnat dra stor nytta av resultaten kanske redan om ett par år.

Denna form av strategiskt tänkande med stat och industri har bland annat, som ett av många exempel, resulterat i det börsnoterade bolaget Autoliv som idag har verksamhet i 80 länder. Ett annat exempel är kirurgglasögonen där Sverige är världsledande, en teknik som härstammar från Bofors hjälmsikten. Hur du än försöker Göran, så kan du inte förneka att detta skapar resultat ävan fast det i grunden är (S) industripolitik.

Övriga Europa arbetar aktivt med dessa verktyg men ni sitter passiva på händerna och tror att allena skattesänkningar och marknadens självregleringar kan lösa problemen. Tyvärr är SEP hanteringen ett exempel däär vare sig Försvars eller Näringsministern tycks kunna anamma tidigare erfarenheter, den transmissions och driftteknik som kommer ut av detta projekt skulle kunna ligga som grund för mycken annan verksamhet.

Det är alternativet, och jag vet att jag har hyfsat torrt på fötterna när jag säger att (S) ligger i startgroparna. Men allt lanseras i god tid och jag vill påminna dig om att Alliansen lanserade sin valplattform först i Augusti 2006.

Nej Göran, den moderatdominerade alliansen präglas av mycket väsen och lite substans. Att sitta på händerna duger inte och det är vad man lyckats bäst med i industrisammanhang under perioden.

Men det hindrar mig inte från att önska dig Gott Nytt År.

mvh

Johan

. sa...

Jag tycker att "Arbetslinjen" borde gå ut på att förbättra möjligheten för privata företag att skapa arbeten, inte att tvinga folk från arbetslöshetskassa till socialbidrag. Ursäkta att jag säger det, men att flytta runt kostnader mellan olika budgetar olika år för att peka på "förbättringarna" året efter är bara sossetrolleri!

Anonym sa...

GP !

Som vanligt en utmärkt analys & ett bra inlägg.

Kruxet för Alliansen & "Arbetslinjen" är att det finns för många "vanliga" väljare som kan men inte vill stödja "Arbetslinjen" utan hellre både vill & kan bekänna sig till "Bidragslinjen".

Här kommer den stora pedagogiska utmaningen att trovärdigt & engagerat förklara för den "vanliga" väljaren varför Alliansen är det bästa alternativet en mandatperiod till.

F.ö tillönskas Dig, familjemedlemmar & djur i Lohärad ett GOTT SLUT & ett GOTT NYTT ÅR

Leffe sa...

Westwerholm,

Försvarsindustrin kunde vara ledande för resten av industrin under det kalla kriget - men i dag är inte situationen den samma som då.

Jag skulle snarare vilja hävda att försvarsindustrin inte längre är teknikledande. Snarare försöker man hitta militära användningsområden för existerande civil teknik.

I min värld är det mycket smartare att satsa statliga pengar på akadenmisk grundforskning så att det kommer nya idéer som sedan kan få industriella tillämpningar. Dessa i sin tur kan användas såväl militärt som civilt.