tisdag 17 november 2009

Risk för dubbel politisk styrning

Det här med offentligt ägda bolag är inte lätt, jag har egen erfarenhet som ordförande för ett kommunalt bostadsbolag. Å ena sidan vill ägaren att bolaget ska ge god ekonomisk avkastning samtidigt vill ägaren ställa ett antal andra politiskt betingade krav. DN skriver idag tänkvärt om riskerna att Vattenfall kommer att användas för en dubbel politisk styrning av energipolitiken. Först styr politiken genom att fatta beslut om subventionering av vindkraft via elcertifikat. Därefter kan regeringen gå in i rollen som ägare av Vattenfall och styra energipolitiken en gång till genom att driva politik i bolaget.

Det finns alltid riks för maktberusning när någon tilldelas ett inflytelserikt ämbete. Det är därför viktigt att se till att konsekvenserna av maktberusningen begränsas. Därför är det viktigt att det statliga ägandet av näringslivet är begränsat och omgärdat av restriktioner. Detta gäller såväl det direkta ägandet som det som finns via AP-fonderna.

3 kommentarer:

Nils Matsson, moderat sa...

Offentligt ägda bolag är ett elände på alla nivåer, kommun, landsting och stat. Och det är aldrig rätt tidpunkt för en försäljning. Det offentliga vill så gärna tjäna pengar på bolagen, precis som riktiga kapitalister. Men det blir så fel. Det allmänna ska ta in sina pengar på skatter och inget annat, som till exempel aktieutdelningar. Jag har just suttit och diskuterat denna fråga över köksbordet och frågan återkommer hela tiden. Jag håller helt och hållet med Göran Pettersson.

Leif Ekstedt sa...

Vi fick just fakturan från Vattenfall. De är ett av de företag som lyckas höja skatten och samtidigt ta ut mervärdeskatt på detta. Är det fullt i linje med vår moderata ideologi? Anledningen till frågan är väl även den , att vid sänkt el-förbruknng i landet kommer säkert skatten per kilowatt att höjas och naturligtvis momsen på den.
Jobbskatteavdragen räcker inte till hur mycket som helst. Svarar ansträngd pensionär som det egentligen inte är synd om. Men ändå!!!

Anonym sa...

Zeitgeist!