söndag 1 november 2009

Bidragskongressen avslutad

Socialdemokraterna försöker med ord dölja sin egentliga politik. Man säger sig vilja minska "klyftorna" mellan de som arbetar och de som lever på pension. Hur det ska gå till säger man inte så mycket om. Men metoden kommer att innebära att man höjer skatten för dem som arbetar och drar in pengar till värdfärdssamhället, man höjer bidragen till de som inte arbetar och man låter pensionärerna behålla ungefär samma skatt som med regeringens politik. Problemet med Socialdemokraternas politik är att den möjligen skulle gå ihop rent statiskt men genom att minska det ekonomiska utbytet av att ta ett jobb så kommer andelen förvärvsarbetande att minska. Dessutom tänker man ta bort avdragsrätten för hushållsnära tjänster och därigenom förloras åtskilliga arbetstillfällen inom den vita sektorn och svartjobben ökar igen.

Socialdemokraterna kallade sin kongress för jobbkongressen, det hade varit riktigare att kalla den bidragskongressen.

SvD

Inga kommentarer: