fredag 27 november 2009

Gemensamma är nyckelordet

Anders Borg och Mats Odell skriver på dagens DN Debatt om behovet av att EU fattar beslut om tillsynen av bankerna. Även om jag inte tror att man kan reglera bort alla framtida risker så tycker jag att planerna är i allt väsentligt bra. Jag uppskattar framförallt att man lyfter fram att reglerna rörande bonusar ska vara gemensamma. Det har ibland i den svenska debatten förekommit yttranden om att Sverige borde gå före och ha "förgyllda/goldplated" regler. Erfarenheterna från tidigare dylika moraliska särlagstiftningar förskräcker, jag hoppas att våra två ministrar minns den så kallade valpskatten.

Inga kommentarer: