söndag 29 november 2009

Inkonsekventa lagstiftare

Sanna Rayman skriver idag mycket klokt och tänkvärt om politikers oförmåga att respektera lagarna inom migrationspolitiken. För att få ett rättsäkert system så ändrades lagen för ett antal år sedan. Det innebär att besluten fattas av domstolar. Det är en klassik uppdelning lagstiftarna stiftar lagen, domstolarna tillämpar den. Men inom migrationspolitiken har många lagstiftare svårt att hålla sig borta från tillämpningen och önskar överpröva domstolarnas beslut. Denna överprövning sker dels genom opinionsbildning mot domstolarnas beslut men också genom förslag om lagstiftning som obstruerar myndigheternas möjligheter att verkställa domarna. Det är inte utan att man imponeras av myndigheternas tålamod med sina politiska herrar.

1 kommentar:

Nils Matsson, moderat sa...

Läste också artikeln. Handlar det om att vi politiker vill allt gott och ogillar allt ont. Alla goda gåvors givare? Det är tufft att prioritera och välja bort.