måndag 9 november 2009

Hur att undvika ett W

Den svåra uppgiften för världens finans- respektive penningpolitiker är att stimulera ekonomin lagom mycket. Om åtstramningen kommer för tidigt så är det risk att förloppet från mitten av 30-talet upprepar sig och ekonomin går in i en ny lågkonjunktur, beskrivs ibland med en kurva liknande ett W. Om åtstramningen kommer för sent eller är för svag så riskeras hög inflation och en återgång till sjukan på 70-talet med hög inflation och arbetslöshet. Idag redovisade Anders Borg nya ekonomiska prognoser som ser bättre ut än de som fanns i budgetpropositionen. Läget är dock fortsatt svagt och det finns fortfarande goda skäl till att bibehålla såväl en expansiv penning- som finanspolitik. Men nu gäller det att vara vaksam och ha åtgärderna förberedda för finansiell åtstramning. En stor fördel med jobbskatteavdraget är att det har två effekter, på sätt och vis både stimulerande och åtstramande. Dels innebär avdraget en stimulans av den privata konsumtionen genom att det ger de förvärvsarbetande mer pengar, dels bidrar avdraget till att öka arbetskraftsutbudet och därigenom verka återhållande på en kommande arbetskraftsbrist. Konstruktionen bidrar också till att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det lönar sig bättre att ta ett jobb utanför sitt tidigare yrke eller arbetsregion.

Expressen SvD DN
Andra bloggare i samma ämne Kent Persson Den hälsosamme ekonomisten Mitt i steget

1 kommentar:

Johan Westerholm sa...

Göran

Du formulerar dig väl men som du säkert förstår håller jag inte med dig i allt. Jobbskatteavdragen har tyvärr inte ökat hushållens konsumtion i den utsträckning som Alliansen sannolikt önskade. Avdraget hade sannolikt givit den effekten du beskriver i en normal- eller högkonjunktur men där står vi inte idag.

RUT utredning för de Rödgröna visar tvärtom att hushållens finansiella sparande fyrdubblats under perioden till förmån för ökad konsumtion och därmed arbetstillfällen. Med dagens utspel från Finansinspektionen tror jag dessvärre att osäkerheterna kommer bestå. Dock är de skärpta regelverken nödvändiga långsiktigt och får därmed mitt stöd.

Stålbadet är inte på långa vägar över även om vi oavsett politisk färg skulle önska det. Önskningar och verklighet har dock tyvärr en svag koppling.

mvh

Johan