fredag 18 oktober 2013

Pengarna avgör inte svenska val


Amerikanska politiker och politiskt intresserade fokuserar ofta på de svenska partiernas finanser i tron att det finns ett starkt samband mellan valfondernas storlek och framgången vid valet. Genom valsystemets utformning som inte ger polariserande persondueller och TV-reklamens begränsade inverkan så avgörs valrörelserna av andra faktorer. Vid folkomröstningen om införandet av euron hade jasidan ett förkrossande övertag då det gällde ekonomiska resurser trots det lyckades man inte ens få sympatisörerna till de partier som stod på jasidan att gå och rösta ja.
 
Dettta sagt så innebär inte det att större resurser är att föredra.
 

 

Inga kommentarer: