måndag 14 oktober 2013

Pristagaretillkännagivande i krisens skugga


Minns ni Lars Ekborgs sketch om byn där alla kvinnorna var så fula att när alla ställde upp i byns skönhetstävling var det ingen som vann. Lite får man samma känsla inför dagens tillkännagivande av vinnaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne det så kallade Nobelpriset i ekonomi.  Men trots de senaste årens kaos inom världsekonomin torde priskommittén funnit någon förtjänt forskare som med modeller och teorier kunnat beskriva och förklara några ekonomiska fenomen.
 

Inga kommentarer: