lördag 5 oktober 2013

Ekonomiska politiken gisslan på båda sidor av Atlanten


Hur man formulerar en fråga påverkar starkt vilket svar man får. Expressen har genomfört en opinionsundersökning där man frågat ”Vad tycker du om ett femte jobbskatteavdrag?” och givit svarsalternativen ”bra åtgärd”, ”dålig åtgärd”, ”vet ej”. Resultatet de fick var 47, 35 respektive 18% d.v.s. närmast identiskt väljaropinionen för de partier som  stödjer de olika förslagen. Jag skulle tro att man skulle fått ett liknande resultat om man ställt samma fråga om det fjärde jobbskatteavdraget då det förslaget var under behandling i riksdagen. Om man istället idag skulle ställa frågan ”är du för att fjärde jobbskatteavdraget slopas?” Tror jag att det skulle bli runt 60% nej och endast runt 20% ja och samma 18% vet ej.

Jag tror att det är det dessa välkända fenomen som gör att de rödgröna så intensivt bekämpar regeringens skattesänkningsförslag. De vill undvika att behöva gå till val på att ta bort två då populära och accepterade skattesänkningar. Socialdemokraterna har på nära håll studerat amerikanska kampanjmetoder. Deras agerande mot skattesänkningarna påminner dock mer om republikanernas än demokraternas taktiserande runt den ekonomiska politiken. Lyckligtvis kommer nog denna taktik att slå tillbaka på Socialdemokraterna snabbare än de anat. Att riskera det finansiella ramverkets styrka och hålla budgetprocessen gisslan för att vinna opinionspoäng kommer inte belönas av väljarna som är intelligentare än många politiker tror. Det innebär att om ett år riskerar Socialdemokraterna finna att opinionsvinsten från skattesänkningsmotståndet varit lättflyktig emedan försöket att kringgå ramverket tillsammans med V, SD och MP långsiktigt skadat deras trovärdighet.
Expressen

Inga kommentarer: