fredag 31 maj 2013

IMF, OECD och EU-kommissionen om Sverige


Så har då Sveriges ekonomi granskats av såväl OECD, IMF och EU-kommissionen. Slutsatserna är ganska likalydande. Sveriges offentliga finanser är välskötta och starka. Alla tre organisationerna påtalar riskerna med hushållens höga skuldsättning. IMF:s råd att gå varsamt fram när denna obalans rättas till är mycket klok så att korrektionsreformen inte utlöser ett prisfall som skadar ekonomin mer än problemet som den var tänkt att lösa. Alla tre organisationernas experter verkar ha missat att ränteavdragets konstruktion innebär att en sänkt inkomstskatt medför en automatisk reducering av avdragsrätten. Detta medför att ytterligare jobbskatteavdrag och höjning av brytpunkten för statlig skatt inte bara är konjunkturmässigt och strukturellt (ökat arbetskraftutbud) bra åtgärder de verkar dessutom hämmande på låneekonomin och premierar amortering.
 

Inga kommentarer: