lördag 16 april 2011

Bravo Borg!

Jag har under en viss tid försökt få gehör för en ändring när det gäller skatten på lånat respektive eget kapital. När finansministern propagerat för ökat eget kapital i bankerna så har han hävdat att forskningen ger stöd för att detta totalt sett inte skulle göra upplåningen dyrare. Detta har inte varit helt korrekt, genom att det svenska skattesystemet favoriserar lånat kapital framför eget kapital så blir det dyrare med eget kapital. Av en intervju i Dagens Industri verkar det nu som om finansmininstern har tänkt till och öppnar upp för att korrigera skatten mellan lånat och eget kapital. Jag kan inte säga något annat än BRAVO!

Dagens Industri

Inga kommentarer: