lördag 2 april 2011

Den politiska talradion växer

Den politiska talradion växer. Från början var Den politiska talradion synonymt med det radioprogram som jag och min politiske sekreterare spelade in en gång i veckan. Sedan ett par månader tillbaka har dock Den politiska talradion fått en annan innebörd och är idag namnet på radiostationen som har flera radioprogram.

Vi fortsätter att nu på fjärde året producera programmet dinledamot.se. I programmet samtalar jag och min politiske sekreterare Erik Hagström om aktuella politiska frågor. Emellanåt har vi någon gäst i programmet.
Programmet har en egen blogg där de senaste årens program finns för avlyssning. Adressen till bloggen är http://dinledamot.wordpress.com

Programmet Försvarsradion vänder sig till lyssnare som är intresserade av försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Programmet leds av Erik Hagström. Oftast gästas programmet av gäst med anknytning till området. Hittills har Försvarsradion gästats av Svenska Dagbladets Claes Arvidsson, Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman, Jacob Westberg från Försvarshögskolan, ledamoten av utrikesutskottet Mats Johansson, Allmänna försvarsföreningen ordförande Stefan Ring, ordföranden för utrikesutskottet Karin Enström, ledamoten av försvarsutskottet Johan Forssell, Förbundsordföranden för Fredsbaskrarna Bo Wranker, försvarsanalytikern Mike Winnerstig och slutligen denna vecka av redaktören för Krigsvetenskapsakademiens debattsida på nätet Johan Wiktorin. Samtliga program finns för avlyssning på sidan http://dinradio.wordpress.com

I programmet Finanspolitiska reflexioner samtalar jag och min finansutskottskollega Elisabeth Svantesson om aktuella ekonomiska frågor. Tanken är att programmet på ett populärt sätt ska förklara komplicerade frågor. Hur vi har lyckats så här långt kan du höra på programmets hemsida http://finanspolitik.wordpress.com

Slutligen innehåller radiostationen ett program med namnet Två nyanser av blått. I detta program är det tänkt att jag och min riksdagskollega Maria Abrahamsson ska gnabbas runt aktuella politiska frågor. I en liten lättsammare ton ska vi dela ut smockor till dem som vi tycker förtjänar det. Emellanåt tänker vi ta hjälp av gäster. Våra stapplande försök kan du lyssna på på sidan http://riksdagsradion.wordpress.com
Hör gärna av dig om du har synpunkter och idéer avseende Den politiska talradion.

Inga kommentarer: