måndag 18 april 2011

Behövs det måhända en försvarsutredning

Försvarsutskottets ledamöter träter för tillfället om huruvida det behövs en luftförsvarsstudie eller inte. Saken är nog den att det krävs en rejäl utredning av hela försvaret. Efter ett decennium av omfattande förändringar av försvaret är det behov av en grundlig genomgång av hela försvaret. Problemet är dock att för att en dylik utredning ska bli meningsfull så krävs det att man har ramvillkoren klara. Vilket är syftet med det svenska försvaret, i vilket sammanhang kommer det in och vilken är den övergripande försvarsstrategin. Är det fortfarande som försvarsberedningen pekade ut klimatförändringarna som är det stora hotet?

Det är hög tid för många av staterna i Europa att ta tag i utvecklingen av sin försvarsförmåga. Sverige utgör inget undantag. Men en utredning av försvarsstrukturen blir meningslös om man först inte svarar på de övergripande frågeställningarna.
SvD SvD

7 kommentarer:

Börjesson sa...

Syftena med försvaret är, som jag ser det:

1. Att försvara riket
Oavsett hur mycket vi hinner bygga upp vår styrka innan ett anfall kommer så kan vi inte förvänta oss att ensamma kunna slå tillbaka en tillräckligt stark och beslutsam angripare. Men det bör vara så kostsamt att angripa Sverige att det i de allra flesta situationer helt enkelt inte skall vara värt det. Det skall dessutom ta så pass lång tid att slå ut det svenska försvaret att (eventuell) hjälp hinner fram.

2. Att bistå det civila samhället
Försvaret, med sin numerär och utrustning, skall kunna bistå civila organ med sådant som t ex flyg- och sjöräddning, skallgång, hjälp vid naturkatastrofer, akuta transporter, extra sjukvård vid krissituationer, och även sådant som t ex IT-säkerhet. Väpnat bistånd till polisen vid hot mot samhället är ett kapitel för sig och behöver noga utredas och tänkas igenom.

3. Att fostra ungdomar
Försvaret skall genom den allmänna värnplikten varje år slussa ett försvarligt antal ungdomar in i vuxenlivet. De skall få lära sig saker som ansvar, självdisciplin, grundläggande överlevnadskunskaper och krishantering, samhällsmedvetande och inte minst de demokratiska värderingar och den etik och moral som är en helt nödvändig beståndsdel i en demokratis väpnade styrka. Samtidigt skall de ungdomar som gör sin värnplikt i försvaret utgöra en bra rekryteringsbas till inte bara yrkesmilitärens behov (utlandstjänst etc) utan också sådant som brandförsvaret, polisen och liknande.

4. Att stödja inhemsk vapenindustri
Försvarets materielbehov skall utgöra basmarknaden för svensk militär industri. Det är av stort intresse för rikets säkerhet att vi själva kan framställa åtminstone en försvarlig del av den materiel som krävs för vårt eget försvar. I ett stort globalt krisläge kan vi inte förvänta oss att kunna köpa vad vi behöver från andra, oavsett ingångna avtal.

5. Att kunna ingripa internationellt
Försvaret skall ha kapacitet att kunna delta i fredsbevarande eller fredsframtvingande insatser utomlands i samarbete med andra länder. Deltagande i sådana operationer måste alltid vara på frivillig grund och avlönat, dvs inga värnpliktiga.

Dessa syften står i fallande prioritetsordning. I den mån man måste göra avkall på något skall man alltså börja skära nedifrån, i det minst viktiga.

Anonym sa...

Jo där slog du ju huvudet på spiken...

"...för att en dylik utredning ska bli meningsfull så krävs det att man har ramvillkoren klara. Vilket är syftet med det svenska försvaret, i vilket sammanhang kommer det in och vilken är den övergripande försvarsstrategin."

Problemet är ju att syftet med det svenska försvaret inte är i närheten av det Börjesson skrev ovan

Syftet med det svenska försvaret är att vara budgetregulator

Det får bli vad det bli med de pengar vi får över när allt annat är betalt

Eller som FM GD uttryckte det (enligt Borneos Loopar):
"Vidare meddelade GD att vad beträffar FM ekonomiska läge så har politikerna angivit att "FM ska förändras i takt med de ekonomiska förutsättningarna"."
http://borneosloopar.blogspot.com/2011/04/tio-sokande-till-varje-gmu-plats-sager.html

Det vore ju intressant att se vad som skulle hända om vi hade en Försvarsminister som hade en bestämd uppfattning om vad vi ska ha försvaret till..

Just det - det hade vi ju innan vi fick den vi har nu...

Leif Ekstedt sa...

Det gäller att finna Försvaret först. Vi har ju lagt ner det - men var? och till vilket pris?

Barbro Stigsdotter i Ornäs sa...

Ett samtal jag minns från 70-talet... om värnpliktsvägrare.
- Vad är det för en svensk som inte vill försvara sitt land?
Jag: Spelar det egentligen någon roll om vi har vår egen regering eller om vi har något annat styre?
- INGEN ska komma hit och bestämma hur vi ska leva, och vad vi ska tycka och säga och ha för värderingar. Det är det vi ska försvara!

Nu är försvaret mer eller mindre nedlagt och helt plötsligt ska det vara multikulti och EU-överstatlighet. Tidningarna talar om vad vi ska tycka och åsiktscensuren har aldrig varit större.

Varför ser det ut som om landet är ockuperat???

Barbro Stigsdotter i Ornäs sa...

Och just nu sker det tydligen för andra natten i rad krigsliknande händelser i Västra Fröunda (bränder, stenkastning och skjutande med grön laser mot polisen.) Var är försvaret?

newborg sa...

När man ser hur lätt den Fasta Radiolänken (FRL) bombas med laserbomber eller signalsökande robotar, så tycker man att nyttan av det svenska Fasta Radiolänksystemet (FFRL) från 1960-talet borde utredas!

Kostar massor av pengar varje år och har en kapacitet som är 1/120 000 del av en modern fiberkabel. Det går nu ca 12 fiberkabelstråk mellan Norrland och Skåne!

Masterna bär idag också upp RAKEL antenner, men ska inte Försvaret betala för!http://www.raf.mod.uk/news/archive.cfm?storyid=4E208A67-5056-A318-A863238E419F8C88

Det var tydligen RAF som laserbombade den Fasta Radio Länken (FRL)!

Göran Pettersson sa...

Till Newborg:
Teknikutvecklingen har givetvis inom vissa sektorer skapat helt nya förutsättningar. Precisionsvapen och navigerande vapen har gjort tidigare relativt skyddade system utsatta.