fredag 8 april 2011

Bravo Hökmark!

På onsdag åker jag till Bryssel på uppdrag av riksdagens finansutskott för att delta i ett möte mellan EU-parlamentets budgetkommitté och medlemsstaternas parlaments motsvarande kommittér och utskott. På mötet ska vi diskutera såväl de nationella budgeterna som EU-budgeten. Budskapet från det svenska finansutskottet är tydligt. EU måste visa mer budgetrestriktivitet och dessutom måste långtidsbudgeten reformeras. Mer bör satsas på tillväxtfrämjande forskning och utveckling och mindre på reformfördröjande stöd och bidrag.

I dagens Expressen drar EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark en lans för en liknande inriktning.

Inga kommentarer: