lördag 28 februari 2009

Meningen med livet?

Ibland brukas det sägas att en man ska plantera ett träd, skriva en bok och uppfostra ett barn. För politiker skulle jag vilja lägga till ytterligare en uppgift nämligen att säkerställa återväxten. Nu menar jag inte att vi som är politiker ska välja våra egna efterträdare och därigenom i filosofisk bemärkelse förlänga våra politiska karriärer genom att göra våra efterträdare till kopior av oss själva. Däremot tycker jag att vi som idag har politiska förtroendeuppdrag ska arbeta aktivt med att intressera och stötta ungdomar som vill engagera sig i det politiska arbetet. Moderaterna i Norrtälje har nyligen dragit igång ett projekt för att rekrytera och stötta ungdomar till att kandidera för kommunalpolitiska förtroendeuppdrag. Det är med stor glädje som jag verkar i projektet som en sorts mentor och fadder för våra unga blivande kommunalpolitiker. På torsdag i nästa vecka så kommer vi att ha en första träff med intresserade ungdomar och jag tänkte återkomma här på bloggen med information om projektet. Det kan ju tyckas att vi är väldigt tidigt ute, valet ligger ju fortfarande ett och ett halvt år bort. Men det är mycket som måste göras innan våra ungdomskandidater kan ta plats i Norrtälje kommunfullmäktige i oktober 2010. Dels så behöver ungdomarna skolas i hur det kommunalpolitiska systemet fungerar såväl formellt som informellt dels så måste ungdomarna bli kända för sina väljare. För att fungera fullt ut som förtroendevald så krävs det att man är känd bland dem som man är satt att representerad. Det ska kännas naturligt att kontakta “sin ledamot” och framföra synpunkter. Av bland annat den anledningen är det viktigt att det i Norrtälje kommunfullmäktige även finns yngre ledamöter. Idag är fullmäktiges yngste ledamot en moderat, jag tänker arbeta för att Moderaterna efter valet har förstärkt sin position och är Norrtäljes ledande ungdomsparti.

1 kommentar:

Anonym sa...

Framförallt gäller det väl att inte spä på politikerföraktet i Sverige. Något om ni moderater har visat att ni är jättebra på. Speciellt i samband med FRA-lagen.

Sedan skall man lyssna på väljarna. Moderaternas förmåga - i bästa fall klen.

Ja och sen var det ju det här med att inte jaga en hel ungdomsgeneration.....

Lycka till med värvningen...

PS Varenda människa vet väl att meningen med livet är 42?