onsdag 4 februari 2009

Feltänkt om energi- och miljöpolitik

Jag tycker att energidebatten fel fokus. Istället för att betrakta ”koldioxidfri energi” som en vara som det finns stor internationell efterfrågan på försöker man se varje enskild nation som en isolerad enhet. Det verkar vara ett självändamål att Sverige ska vara självförsörjande på ”koldioxidfri” energi och när den produktionen uppnås finns ingen som helst anledning att producera mer. Att det skulle gå att exportera ”koldioxidfri energi” vilket både skulle vara bra för ekonomin och miljön bortser man helt ifrån. Om samma argument användes på övriga varor och tjänster så skulle världshandeln förlamas. Volvo skulle bara tillåtas tillverka bilar till svenskar. AB Volvo och Scania skulle få dra ned sin produktion med runt 90 % om de bara skulle tillverka lastbilar för den svenska marknaden. Sverige har mycket goda förutsättningar för elproduktion. En utbyggd elproduktion i Sverige skulle också vara bra för den svenska basindustrin även om kraftindustrin utökade sin export. På grund av överföringsförluster så torde priset vara som lägst närmast produktionsenheten och därigenom så får svensk basindustri en konkurrensfördel mot sina kontinentala konkurrenter. Svensk och Europeisk energi- och miljödebatt måste frigöra sig från sitt inskränkta nationella tänkande. Klimatfrågan är global och det finns ingen anledning att frångå frihandelstankarna när det gäller ”koldioxidfri energi”.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Herr Pettersson får gärna hälsa från Fröken Andersson att cyklen är den mest koldioxidfria transportmedlet som kan finnas på våran jord. Att dagligen cykla främjar både moder jord och människors hälsa. Skorta motordrivna transportmedel och fram med cykeln.

Anonym sa...

Herr Pettersson får gärna hälsa Alliansen från Fröken Andersson att cyklen är den mest koldioxidfria transportmedlet som kan finnas på våran jord. Att dagligen cykla främjar både moder jord och människors hälsa. Skorta motordrivna transportmedel och fram med cykeln.