lördag 21 februari 2009

Bra förslag från arbetsgrupperna

Det är inte alltid jag jublar över resultaten från de moderata arbetsgrupperna. Men de senaste dagarna har det presenterats en del resultat som jag tycker varit riktigt bra. Idag lyfter arbetsgruppen för ungas villkor fram ett intressant förslag. De ifrågasätter systemet med böter för unga förbrytare. Det viktiga med straffen är att de upplevs som relevanta, konsekventa och rättvisa. Därför kan bötesstraff för ungdomar slå helt fel. I många fall är det föräldrarna som betalar och därigenom får inte straffet effekten som avsågs. Den moderata arbetsgruppen föreslår istället att ungdomar i ökad utsträckning ska dömas till arbetstjänst, jag tycker att det låter helt rimligt. Tidigare i veckan redovisade arbetsgruppen för immigration ett antal förslag. Störst uppmärksamhet fick förslaget om möjligheterna att återkalla medborgarskap som erhållits genom bedrägeri, hot eller muta. Förslaget mötte mycket kritik och bland andra MUF:s förbundsordförande Niklas Wykman skärpte tonen. Idag beskriver Thomas Gür på ledarsidan i SvD förslagets för- och nackdelar mycket väl, artikeln rekommenderas varmt.

Inga kommentarer: