tisdag 10 februari 2009

Bra med bankvinster

Morgonen har bjudit på rapporter från två av de svenska storbankerna, Handelsbanken och Nordea. I båda fallen rapporteras om relativt goda vinster under fjärde kvartalet. Likaså väljer båda bankerna att sänka sina utdelningar. Nordea meddelar också att man avser genomföra en stor nyemission. Jag uppskattar alla dessa besked. Genom sina vinster och begränsade utdelningar ökar bankerna sina möjligheter att öka sin utlåning. Härigenom fyller de svenska bankerna ut det tomrum som skapades när utländska finansiärer drog sig hemåt. Detta är mycket viktigt för den svenska ekonomin och det är detta som är huvudfrågan. Tyvärr blir ofta mediafokus på en annan för helheten mer underordnad fråga, bankernas räntemarginaler. På torsdag kommer Swedbank med sin rapport och då vet vi hur 2008 slutat för alla de fyra svenska storbankerna. Hittills har bankerna genomfört eller aviserat nyemissioner på sammanlagt runt 54 miljarder. Därutöver har Handelsbanken tagit in hybridkapital och staten har annonserat att man är beredd att gå in med 50 miljarder. Sammantaget skulle detta innebära att de svenska bankerna tillfördes lite drygt 100 miljarder kronor i primärkapital vilket ganska väl borde motsvara den utlåningskapacitet som de utländska bankerna dragit bort från Sverige.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mer d2w Oxo-bioplastlösningar, på återförslutbara påsar

Staffan Strömbäck sa...

Det här är dlokare ord än det som rapporterats från Reinfeldt och Borg efter Riksbankens räntesänkning.

Fortsätt så.

Hälsar Staffan