torsdag 26 februari 2009

Jag har aldrig varit medlem i studentkåren

När jag i början av 80-talet var kadett på Karlberg så läste vi några kurser vid Stockholms Universitet. Det var ämnena sociologi och pedagogik som lästes och om jag inte missminner mig så var omfattningen 13 poäng (enligt det gamla systemet) i vartdera ämnet. Trots att kurserna genomfördes av Stockholms Universitet så var vi inte medlemmar studentkåren. Bakgrunden till det sades vara vad som hade hänt vid kårvalet några år tidigare. Då hade nämligen kadetterna gjort gemensam sak och begett sig till kåren och avlagt sina röster i kårvalet. Eftersom valdeltagandet då liksom nu var rätt begränsat så hade kadettrösterna markant påverkat valresultatet. Det är väl inte otroligt att denna manifestation påverkade processen som ledde till att Karlbergskadetterna inte längre ansågs behöva tvångsanslutas till studentkåren. Jag minns än hur vår sociologilärare brukade jämföra sina klasser han hade på Stockholms Universitet respektive Karlberg. Han hade ett uttryck som etsat sig fast, ”Sociologi läses bara av militärer, poliser och kommunister!”

SvD Sydsvenskan

3 kommentarer:

Peter Olevik Dunder sa...

LOL

FelixH sa...

Bäste Göran!

I Göteborg, vid LvOHS, lästes också Sociologi, som ämne vid OHS. Vi fick dock bara 7 poäng vid den tiden..... As times goes bye.....

Wiseman sa...

Haha!