söndag 8 februari 2009

Obama, Sahlin och Garthon

Före lite drygt tre månader sedan var jag på amerikanska ambassadens valvaka. Bland dem som från scenen analyserade valresultat fanns en helt lyrisk Mona Sahlin. Hon var mycket hoppfull om Barack Obama och såg verkligen fram emot skiftet av administration i Washington. Det ska därför bli mycket intressant att följa hur Mona Sahlin kommer att ställa sig till Obamaadministrationens ökad krav på sina Europeiska vänner. Signalen som nu kommer från Washington är att USA önskar att Europas länder tar ett större ansvar för de gemensamma insatserna i Afghanistan. Vilket blir Mona Sahlins svar på Obamas vädjan? Av hennes utspel i försvarsdebatten de senaste veckorna så kan man snarast tolka henne som att hon vill dra ned på de internationella insatserna. De rödgröna har dessutom i dagarna dragit igång arbetet i sina arbetsgrupper. I gruppen för utrikespolitik ingår ingen mindre än Per Garthon! Det är knappast troligt att Barack Obama skulle ha mycket till stöd att förvänta från Sverige om olyckan var framme och vi efter valet 2010 fick en rödgrön regering.
SvD SvD

Inga kommentarer: