måndag 11 februari 2008

Enighet genom otydlighet?

Svenska Dagbladet redovisar spekulationer om klimatberedningens arbete. Enligt dessa så skulle beredningen uppnå enighet om kärnkraften genom ett språkligt konstnummer. Är detta parlamentariska beredningars öde? "Enighet genom otydlighet!" När Försvarsberedningen presenterade sin rapport för någon tid sedan så kunde man konstatera att alla ledamöter var nöjda. Men vad stod det egentligen? Skulle vi gå med i Nato eller ej? Om SvD har rätt i sina spekulationer om klimatberedningen så är resultatet lika otydligt. Vad ska hända med kärnkraften? Är det utveckling eller avveckling. Jag har sagt det tidigare, Sverige behöver en bred energiöverenskommelse!
Klimatberedningen redovisar sin rapport 4 mars, moderaternas representant Sofia Arkelsten har lovat att samma dag komma till podradion och utsättas för grillning.

Inga kommentarer: