onsdag 6 februari 2008

Dags för Romney att kasta in hatten

Röstsammanräkningen i Kalifornien går långsamt. Tydligen är det så att man i denna moderna delstat inte har gått över till datoriserade röstmaskiner utan istället kör med hederliga pappersvalsedlar. Delegatsfördelningen på den republikanska sidan görs på följande sätt. Den kandidat som får flest röster i en kongressvalkrets tilldelas tre delegater, det finns sammanlagt 53 valkretsar. Därutöver finns det ett drygt tiotal delegater som tilldelas den som får flest röster totalt i delstaten. När jag skriver detta har drygt hälften av rösterna räknats (uppdatering - Resultatet står sig även när 75 % rapporterats). Jag har skummat igenom alla resultaten per County och jag bedömer att John McCain kommer att vinna i stort sett alla de 53 valkretsarna. Detta innebär att John McCain får alla eller stort sett alla Kaliforniens 173 delegater. Med detta mycket kraftiga utslag tror jag att spelet är över. Jag håller inte för uteslutet att Mitt Romney redan idag onsdag kommer meddela att han drar sig ur. Hur Mike Huckabee gör är svårare att bedöma. Han kan mycket väl välja att vara kvar intill primärvalet är avgjort även teoretiskt.

På den demokratiska sidan går dock kampen vidare. Genom att demokraterna i större grad fördelar delegaterna proportionellt efter valresultatet så riskerar det att bli en lång och söndrande kamp mellan Clinton och Obama.

SvD SvD DN Aftonbladet

Inga kommentarer: