lördag 16 februari 2008

Natodebatten lever

Det har blivit rejäl fart i Natodebatten. Det är bra! Försvarsminister Sten Tolgfors har den delikata uppgiften att som minister företräda regeringens uppfattning samtidigt som moderaterna har en delvis annorlunda uppfattning i Natofrågan. Alliansen är överens om att inte Natofrågan inte står på agendan under denna mandatperiod, men det innebär inte att all politisk debatt ska tystna. Att det är på ett sätt nu innebär inte att det behöver vara så för evigt. Resonemangen om när en svensk Natoanslutning kan ske innehåller en paradox. Det hävdas ofta att vi har inget behov av att gå med i Nato nu för säkerhetsläget är så pass gott. Saken är dock den att det är just då det är som lämpligast att byta säkerhetspolitik. När omvärldsläget försämrats så kan en förändrad säkerhetspolitik ytterligare öka spänningarna. En annan egendomlighet i den svenska debatten gäller artikel 5 och ömsesidiga säkerhetsgarantier. I den svenska debatten framhålls ofta att vi gärna ställer upp och gör insatser i andra delar av världen men att vi inte vill ha garantier att andra kommer till vår undsättning. Jag har mycket svårt att förstå logiken i detta.
Hur som helst, vi rör oss i rätt riktning. Vi som minns hur processen gick inför den svenska EG-ansökan är medvetna om att omvärderingar av politiska ställningstaganden tar lång tid men när de sker kan det gå fort.

Riksdagsanförande Motion om Nato

SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Klart det är bra för dig, du slipper ju dö i ett främmande land i ett krig som inte angår dig.