söndag 10 februari 2008

Alliansen knappar in 5,2 procentenheter

Så kom det då äntligen lite roligare opinionsresultat. Trots att oppositionen fortfarande har övertaget i opinionen har avståndet krympt rejält. I Demoskops januarimätning var avståndet mellan blocken 19,0 procentenheter, nu har avståndet minskat med 5,2 procentenheter till 13,8. För oss moderater innebär också Demoskops februarimätning en efterlängtad vändning. Ökningen från januari är hela 4,4 procentenheter och resultatet 25,1 % är inte långt ifrån valresultatet 2006.
Det finns säkert många skäl till opinionssvängningen. En anledning kan mycket väl vara hur Mona Sahlin hanterade frågan avsättandet av Pär Nuder.
Hela undersökningsresultatet finns på SvT:s hemsida.

SvD

Inga kommentarer: