lördag 2 februari 2008

Vem är en riktig försvarsvän?

SvD:s Mikael Holmström har detaljgranskat Försvarsmaktens redovisning av de ekonomiska obalanserna. Det är intressant att han väljer att etikettera överdragen annorlunda än vad Försvarsmakten gör. Med Mikael Holmströms kategorisering så beror obalanserna till avsevärd del på överdrag inom administrationen. Jag har tidigare skrivit här på bloggen att jag var av uppfattningen att Försvarsmakten ekonomiska obalanser denna gång huvudsakligen berodde på bristande kontroll av utgifterna. Jag har inte ändrat uppfattning i den frågan.

Om man är försvarsvänlig är man då alltid för mer pengar till försvaret? Hur klassificerar man den som vill ha en högre produktivitet i Försvarsmakten? Är det försvarsvänligt att ha en dyr administration? Detta är frågor som borde diskuteras oftare i försvarsdebatten än bara frågan om det absoluta försvarsanslaget.

1 kommentar:

Anonym sa...

I min värld så hadlar det förvisso om dålig ekonomisk styrning i administrationen, MEN en god styrning kräver att det system som skall styras är rimligen isolerat från omvärldspåverkan. Om förutsättningarna ändras kraftigare än de styrmedel man har, t ex om målbild och ambitioner förändras mer än vad budgeten medger, så hjälper inga styr- och regleringsprocesser i världen.

Jämför med en eka med elektrisk utombordare. Den är jättelätt att placera precist över grynnan i abborrsjön hemma, men oduglig i 30 sekundmeter och 15 m vågor.

Det är där försvaret har befunnit sig och det är ni politiker som piskat upp vågorna med er sinsemellan ortogonala "försvarsbeslut".