lördag 2 februari 2008

Östros en värre hycklare än Persson

Jag håller helt med PJ Anders Linder om att argumenteringen för försäljningen av statliga bolag varit bristfällig. Det har närmast framställts som om det är en placeringsteknisk fråga. Sanningen är att motiven är nationalekonomiska och i viss mån ideologiska. Den nationalekonomiska forskningen visar att en ekonomi utvecklas bättre ju friare den är under förutsättning att staten upprätthåller ett stabilt regelverk. Detta uppnås bäst om rollerna är renodlade. Privata företag driver näringslivet och staten sätter spelreglerna samt svarar för övervakningen av dem. Om statens innehav av företag endast var en fråga om avkastning så borde staten vara en aktiv placerare på börsen och köpa, omstrukturera och sälja bolag.
Ovanstående kan knappast vara okänt för licentiaten i nationalekonomi Thomas Östros. Karin Pilsäter har genom sin KU-anmälan visat vilken hycklare Thomas Östros är. Jag kommenterar frågan om statliga bolag i det senaste avsnittet av podradion. Du kan starta programmet genom att klicka på den här länken.

En annan som inte lever som han lär är Göran Persson. Jag har ändå en viss förståelse för honom. Man kan vara emot en lagstiftning men om den genomförs så får man leva med den. Jag tycker t.ex. att det är fel att ha lägre moms på böcker och mat. Trots det propsar jag inte att betala den högre momsen. Likaså tycker jag att marginalskatterna är för höga, trots det betalar jag dem. Nej istället för att klaga på att Göran Persson köper hushållsnära tjänster så uppskattar jag att förre statsministern äntligen bidrar till att fler får jobb.

PJ Anders Linder MA om GP SvD om GP Aftonbladet

Inga kommentarer: