måndag 18 februari 2008

Kan en byråkrati reformera sig själv?

På dagens Brännpunkt delar Peter Lundberg ut en rejäl ”känga” åt de statliga försvarsbyråkratierna. Idag är Peter Lundberg VD för säkerhets- och försvarsföretagen och man skulle därför kunna tro att han endast agerar i egen sak. Men han har inte ändrat uppfattning sedan han fick sin nya befattning. 2005 utredde Peter Lundberg på regeringens uppdrag försvarsförvaltningen. Rapporten finns på nätet och det gör också en bildpresentation som Peter Lundberg presenterade vid Folk & Försvars rikskonferens i Sälen 2006.

Jag har skrivit om det tidigare. Försvaret måste höja sin produktivitet. Arbetet är påbörjat men det drivs mer av tvång än genuin vilja. Detta är givetvis helt naturligt. En byråkrati arbetar alltid emot förändringar som reducerar dess egen storlek och inflytande. För varje förslag om reduceringar från ledningen finns en mångfald av motargument från ”byråkratin”. Många av oss minns säkert den brittiska TV-serien ”Yes minister”. Ibland tror jag att det förhåller sig på ett liknande sätt inom försvaret.

Men det är inte bara materielförsörjningen som har produktivitetsproblem. Det samma gäller för personalförsörjningen. Här har Försvarsmakten i många år drivit en fruktlös kamp mot regeringen. Nu verkar det dock som om man äntligen lyckas få reformera befälssystemet och komma bort från det politiskt motiverade enbefälssystemet. På en annan punkt verkar det däremot som om Försvarsmaktens egen byråkrati håller emot. Det gäller frågan om reservofficerssystemet. Det är inte utan att man får känslan att det är yrkesofficerare som medvetet eller omedvetet motverkar reservofficerarna. Imorgon håller Sveriges Resevofficersförbund presskonferens. Enligt inbjudan så kommer man då att presentera ett förslag som visar att Försvarsmakten skulle kunna spara 1,5 miljarder/år. Det finns anledning att återkomma i denna fråga.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: