onsdag 27 februari 2008

Vilken kandiat är bäst för Sverige?

Den amerikanska primärvalskampanjen verkar gå mot sitt slut. När det är klart vilka som blir partiernas kandidater vidtar den långa presidentvalskampanjen. Valet avgörs först i november. Ur svenskt perspektiv anser jag att det är två frågor som är av stor vikt. Den första är utrikespolitiken. Vilken politik kommer näste president att driva gentemot Europa. Får vi se ett mer isolationistiskt USA? Jag anser att det är väldigt viktigt att USA bibehåller sina nära relationer med Europa. Givetvis måste Europas stater ta ett ökat ansvar för sin egen säkerhet men det är samtidigt viktigt att det finns en stark återförankring gentemot USA.
Den andra viktiga frågan är synen på frihandel. Här kommer det oroande signaler från de demokratiska kandidaterna. Hur mycket detta beror på rent röstfiske är svårt att uttala sig om. Men nedanstående videoklipp från gårdagens debatt ger en uppfattning om kandidaternas otydliga stöda för frihandel. NAFTA-avtalet som diskussionen handlar om är ett frihandelsavtal mellan USA, Kanada och Mexico som drevs igenom av Bill Clinton.


Aftonbladet SvD

Inga kommentarer: