lördag 23 februari 2008

Vad är det man har mätt?

DN presenterar idag en intressant undersökning som gjorts av Synovate. Man har frågat 1011 personer frågan: "om socialdemokraterna vinner valet 2010 men behöver stöd för att bilda regering, är du då för eller emot att man bildar regering tillsammans med vänsterpartiet/miljöpartiet/både vänsterpartiet och miljöpartiet?" Resultatet kan tolkas på många sätt. Det mest uppenbara är nog det att viljan att bilda hos socialdemokratiska väljare att bilda en koalitionsregering om vänsterblocket vinner valet 2010 har ökat. Men frågan är för öppen för att man verkligen ska kunna göra någon djupare analys av resultatet. Vilka är de andra alternativen? Alternativet med en socialdemokratisk minoritetsregering är av frågeställningen att döma utesluten. Kvarstår då en borgerlig minoritetsregering vilket torde vara ett svagt alternativ eftersom det förespeglade valresultatet skulle ha förutsatt en valförlust. Som alltid i denna typ av undersökningar så är resultaten starkt beroende på hur frågorna formuleras och i vilket sammanhang de presenteras.

När regeringsalternativen blir klarare så tror jag att vi kommer att få se ganska stora förskjutningar i väljaropinionen. Det vore intressant om något undersökningsbolag började göra väljarundersökningar där väljarna fick välja mellan två regeringsalternativ, Alliansen (m+c+fp+kd) och Vänsterblocket (s+v+mp).
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: