tisdag 26 februari 2008

Clinton ligger under inför slutronderna

Hillary Clinton börjar alltmer likna en boxare i underläge. Inför de sista ronderna ligger hon under stort på poäng och måste därför vinna på knock out. Detta gör att hon nu byter kampanjstil och går till attack på Barack Obama. Ikväll är det TV-sänd debatt från Ohio, möjligen får vi då se en mer sluggande Hillary Clinton. Hennes problem är dock att denna mer aggressiva stil inte uppskattas av hennes väljare. Vid den senaste debatten fick hon till och med burop från publiken när hon spetsade till argumenten. Men som sagt en boxare som ligger under stort på poäng inför de sista ronderna har inte så många möjligheter.

Det är dock långt kvar till presidentvalet som hålls först i november. Jag tror att demokraterna löper en stor risk att det innan dess blir uppenbart att de valt fel kandidat. Barack Obama har på mycket kort tid vunnit ett mycket starkt stöd. Men stödet har han vunnit främst på entusiasmerande tal. När hans politik kommer att granskas närmare tror jag att han kommer att få det avsevärt svårare med väljarna.

De senaste opinionsundersökningarna visar att Clinton fortfarande leder i Ohio men att det väger helt jämnt i Texas. De flesta valanalytikerna i USA hävdar att Clinton troligen behöver vinna båda delstaterna för att kunna ro hem nomineringen. I Texas försvåras dessutom Clintons ambitioner av valsystemet. Endast två tredjedelar av delegaterna fördelas via primärvalet. Den resterande tredjedelen fördelas vid speciella nomineringsmöten. Det har tidigare visat sig att Obama presterar bättre vid nomineringsmöten än vid primärval.
Aftonbladet SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: