fredag 8 februari 2008

Är det bästa det godas fiende?

Amerikanska forskare har kommit fram till att frågan om klimatvänliga bränslen är komplicerad. Beroende på hur bränslena produceras kan de till och med vara rent ut sagt skadliga för klimatet. Detta visar bara att man behöver hög analytisk förmåga om man ska lösa klimatfrågan. Tyvärr är det väl inte just den egenskapen som kännetecknar debatten. Denna globala fråga blir istället lätt en nationell skönhetstävlan om vem som kan bjuda högst när det gäller Sveriges insats. I sammanhanget är det viktigt att inse att vi endast står för 0,2 % av världens utsläpp av koldioxid. Vår stora insats gör vi antagligen inte genom att strypa vår egen förbrukning. Istället kan vi ha betydelse för världen genom att satsa på forskning inom områdena nya energikällor och "koldioxidinfångning".
SvD DN

4 kommentarer:

magnus sa...

Göran Petterson: "Amerikanska forskare har kommit fram till att frågan om klimatvänliga bränslen är komplicerad."

Komplicerad? Asch! Säg rakt ut att de kommit fram till att det Reinfeldt och moderaterna nu i miljöopportunism vill satsa på är miljöovänligt. Att ni varit planekonomiskt detaljstyrande och mer än naiva på samma gång.


Göran Petterson: "Beroende på hur bränslena produceras kan de till och med vara rent ut sagt skadliga för klimatet."

Men det forskarna säger är inte als nytt. Det som huvudsakligen sägs här har forskare sagt sedan flera år tillbaka, men ingen har lyssnat på det eftersom det är så mycket känslor kring biobränsle och etanol. Och ni politiker utnyttjar detta (och er okunskap och naivitet utnyttjas säkert också).


Göran Petterson: "Detta visar bara att man behöver hög analytisk förmåga om man ska lösa klimatfrågan."

Nej! En viss nivå på analytisk förmåga räcker inte. Vad är analytisk förmåga? Dåren menar säkert att denne har en hög analytisk förmåga, och vem ska motbevisa det?

Vad man behöver är att veta vad man gör och inte göra något ståendes i direkt motsättning till NÅGON forskning överhuvudtaget!

Allmänt sett är det min uppfattning att politiker bär göra så lite som möjligt, och att man borde lyssna mycket på dansken Lomborg, som sätter hot (risker) och åtgärder i ett större perspektiv!

Att åtgärda saker med detaljpolitik är generellt sett planekonomiskt, och det är min bestämda mening att alliansregeringen är långt inne på den vägen, vilket inte alls är bra!


Göran Petterson: "Tyvärr är det väl inte just den egenskapen som kännetecknar debatten."

Eh? Vad präglar inte debatten? Att "man behöver hög analytisk förmåga om man ska lösa klimatfrågan"? Det är visst något som präglar debatten!! Maria Wetterstrand säger säkert sådant varje dag, och Reinfeldt säger att världens klimatforskare säger att bensin och dieselpriset bör höjas. Det är rent struntprat av Reinfeldt att påstå något sådant! Naturresurs-professor Christian Azar (han är vänster och kärnkraftsmotståndare) sa det i Riksdags-hearingen, men klimatforskare är inte ekonomer, så de uttalar sig inte om vad politiker ska göra eller inte. Att Reinfeldt påstår sig veta vad forskarna anser är rent idioti. Han tycks tro att det han hört -- eller tror sig ha hört -- av någon forskare är alla forskares uppfattning. Det Reinfeldt fått för sig behöver inte ens vara vad de forskare han hört anser! Särskilt då de inte är ekonomer och har synpunkter på prissättning, som jag påpekade ovan. Det är dock lätt att konstatera att Reinfeldt är en usel politiker då han inte ens själv kan göra de enkla beräkningar jag gör i denna post, vilka visar att diesel är att föredra framför bensin. (Se redovisningen nedan.)

Vi vet t ex att dieselfordon drar cirka 20 procent mindre fossilbränsle än bensinbilar. Därför innebär en övergång från bensinbilar till dieselbilar att konsumtionen av fossil olja i bilparken minskar med kanske 15 procent om alla bilar går över till diesel. Att gynna dieseln ekonomiskt vore en incitamentspolitik som moderaterna borde förstå och förorda, men klimatberedningen föreslår inte en sådan styrning utan anser att straffskatten på dieseln ska finnas kvar och att dieselpriset ska höjas jämte bensinpriset.

Med straffskatten på diesel och oviljan att styra konsumtionen mot diesel fortsätter Sverige att utmärka sig mot Europa, vars nästan halva bilpark är diesel i dag (och som därför använder 5-10 procent mindre fossilbränsle till son fordonspark jämfört med Sverige).


Skulle 100 procent av åkermarken i Europa användas för etanol så skulle inblandning i bränslet bara bli 25 procent. Detta enligt bl a en mer än halvårsgammal (fortfarande gällande och relevant) Nature-rapport (som åtminstone klimatberedningen borde känna till) och det innebär att samhällen inte kan ha mer än kanske 5 eller 10 procent inblandning av etanol. Fordonsbränslets energiandel är cirka 10 till 15 procent av all energi, så mellan cirka 0,5 och 1 procent av samhällets fossila bränslen kan ersättas med etanol/biobränsle. CO2-sänkningen blir dock bara en bråkdel av detta ersatta (om det ens blir något?!?).

Till detta kommer att etanolen minskar CO2-emissionerna ganska blygsamt. Direkt energiuttag från växter genom att bränna dessa och ta ut värme och el är mycket effektivare. Detta nämnde även Christian Azar i hearingen i Riksdagen, men jag är inte säker på att det gick in i huvudet hos någon politiker... verkar ju inte som det och är väl egentligen inte man ska förvänta sig.

Diesel:
Om bensindrivna fordonsparken blir dieseldriven minskas alltså fordonsparkens konsumerade fossilenergi med 10-15 procent, och eftersom en stor del av Sveriges CO2-emissioner är från fordonstrafik hjälper det Sverige att minska CO2 med flera procent Kanske 3-5 procent. Det innebär således en CO2-mingkning med 3-5 procent.

Etanol:
Maximal potential för etanol är alltså 5-10 procent av konsumerat fordonsbränslebehov, motsvarande upp till ett par procent av svenska samhällets fossilenergi. Men CO2-minskningen är bara en bråkdel av det kanske till 2 procent ersatta fossilbränslet. CO2-minkningen blir således endast på sin höjd 0,5 procent, men risken finns att den är helt obefintlig! Etanol från spannmål är inte CO2-effektiv, och OK-Q8:s etanol har varit palmolja, samt Brasiliens etanol räcker inte för dem själva ens, och export till västvärlden kan vem som helst lätt beräkna skövlar snabbt hela Brasiliens biotop (mark och regnskog).

Summa:
Diesel är en energieffektivisering som -- om bensinbilar byts mot dieselbilar -- för Sverige minskar CO2-emissioner med 3-5 procent. Etanol minskar som mest CO2.emissioner med 0,5 procent, men det är inte ens säkert att någon minskning sker med etanol.


Låt mig även säga:
Det jag skrivit ovan bygger inte explicit på den nya rapport du nämner, men allt som i dag i tidningarna stått om den rapporten var känt tidigare och är sådant jag stöder mig på. Det jag skriver stöds alltså av nämnda rapport!


Göran Petterson: "Denna globala fråga blir istället lätt en nationell skönhetstävlan om vem som kan bjuda högst när det gäller Sveriges insats. I sammanhanget är det viktigt att inse att vi endast står för 0,2 % av världens utsläpp av koldioxid."

Det här har ingenting med Sveriges andel av CO2-utsläppen att göra! Spelar ingen roll om man är stort eller litet land. Fysikens lagar gäller likadant för alla. Du blandar rörigt något helt annat.


Göran Petterson:"kan vi ha betydelse för världen genom att satsa på forskning inom områdena nya energikällor och "koldioxidinfångning"."

Stopp och belägg!!!

Koldioxidinfångning finns det oerhört stark kritik mot inom forskarvärlden! Man menar bl a att vi inte vet vilka processer det kan sätta i gong i marken; att grundvatten kan förstöras mm. Känner du inte någonting till det du uttalar dig om så här? Skrämmande! Det är inte alls givet att politiker ska satsa på det! Detta handlar även om vad som är mest ekonomiskt, och om risker för olika och helt motstående scenarios. Vissa forskare har menat att CO2 redan motverkar nästa istid och att det är bra. Om det kan vi nog aldrig bli säkra (men att vi i dag är i inledningen snart har en så kallad liten istid verkar mycket troligt!).

Problemet med dig är att du är en politiker som tror att du har kompetensen att avgöra vad det ska satsat på och även är beredd att satsa. Därmed är du en planekonomisk politiker. En, om du ursäktar mitt uppriktiga uttryck (vilket jag inte förväntar mig att du ska), korkad Kreml-politiker. Reinfeldt verkar vara detsamma. Läs Björn Lomborg istället för att läsa alarmisten och planekonomvänstern Mark Lynas, som jag ser att moderaterna i klimatberedningen rekommenderat.

Vill du ha några råd, så låt kärnkraften -- som idag stoppas -- blomma ut och stoppa stora subventioner till vindkraft, biobränslen och annat. Gagna dieseln, eftersom den som fordonsbränsle minskar vårt (och världens) oljeberoende dramatiskt.

För övrigt så är denna januarimånad globalt nästan 0,6 grader kallare än förra årets januarimånad var, och den kallaste januarimånaden på 8 år. Vidare anser många forskare att solaktiviteten styr klimatet långt mer än CO2. Som politiker får ni inte exkludera möjligheten av att några forskare inom naturvetenskapen har fel, men detta med solaktivitet anser en majoritet på många institutioner inom universiteten i Sverige och i världen är den stora faktorn för de klimatförändringar vi ser.

Låt mig även nämna att jag, och många forskare, anser att IPCC verkar för att sprida missledande information om det historiska klimatet (ett det var stabilare än i dag) i syfte att propagera för hypotesen att CO2 är en starkt klimatdrivande faktor. Det senare är inte forskarna eniga om, och politiker bör inte bete sig planekonomiskt!

magnus sa...

Fundera lite på din rubrik.

"Det bästa" var väl ett förslag från politiker.

Du kommer dock inte till problemets kärna, att "det bästa" är något politikern formulerat och att "fiende" är fiende genom att politikern planekonomiskt stöttat det den ansåg var "det bästa".

Istället hävdar du att "högre analytisk förmåga" behövs, utan att direkt definiera vad du menar med det, och slutligen förordar du koldioxidlagring, som inte alls rekommenderas av alla forskare såsom en ny "det bästa...

Vägen till helvetet är stensatt av goda föresatser, är ett bra ordspråk rörande politisk styrning (planekonomi).

-

Att diesel drar 20-30 procent mindre fossilbränsle och släpper ut så mycket mindre CO2 behövs det ingen analytisk förmåga att inse. Det svåra är att inse varför diesel ännu är straffbeskattad. Det svåra är att förstå hur politiker som säger sig tro på incitamentsstyrning besvarar frågan varför inte diesel är relativt högre beskattad bensin med att man inte ska gynna *något* fossilt.

Så om ett fossilt bränsle drar långt mindre än ett annat fossilt bränsle men är missgynnat så måste det effektivare bränslet vara missgynnat för all evighet, även om politiken som mål har att minska fossilförbrukningen?

Det går inte ihop! Det permanentar en högre fossilbränsleförbrukning. Det kan minsta barn förstå, men för politikerna tar det uppenbarligen minst decennier, om det ens räcker (jag är inte säker på att ni svenska politiker någonsin kommer att vara rationella här, på samma sätt som ni är irrationella om annat som bara är kastande av pengar i sjön, såsom miljarder till etanol och vindkraft).


Men sen tror jag inte vi har något klimatproblem, vilket är ännu en sak. I Australien tillsätter nu politikerna en kommission som ska utreda om växthuseffekten kräver åtgärder. Det är naturligtvis ett underkännande av FN:s klimatpanel IPCC, men med tanke på DELS den missledande hockeyklubbskurvan och att många i forskarvärlden helt underkänner IPCC:s klimatmodeller och DELS att IPCC ger regeringar politiska råd om radikala beslut med stora implikationer på ekonomin så var det ju ett alldeles rimligt beslut av Australiens folkvalda!

Det vore kanske även något för Sverige? Det skulle ju om inte annat tvinga svenska politiker att höja sin analytiska förmåga i denna fråga (även om jag anser att det räcker med att politiker är lite laid back försiktiga i allt).

Leif Ekstedt sa...

I dag kom det" kvitto " på resultatet. Diesel - bensin - etanol. Åtgärden som kommer ?
Ny utredning?
Bra att några modrater i riksdagen
bloggar. Följer med intresse!

Göran Pettersson sa...

Magnus Andersson kommentar slog nog någon sorts världsrekord när det gäller omfattning, tack. Det kändes lite som att få sin uppsats plockad i bitar av en nitisk opponent. Saken är att jag i mångt och mycket delar dina uppfattningar. Miljöpolitiken har blivit väldigt mycket av ett planekonomiskt eldorado. Däremot tror jag mycket på forskningen. Människan har lärt sig att klyva atomen då borde det inte vara omöjligt att både lära sig att reglera klimatet och att förse sig med tillräckligt med energi. Jag har berört detta i tidigare klimatpolitiska inlägg här på bloggen http://dinledamot.blogspot.com/search/label/Klimatpolitik
Men återigen tack för dina kommentarer, jag lyssnar och tar till mig dock ej okritiskt.