torsdag 28 februari 2008

Därför finns det skäl för Hillary Clinton att inte kasta in handduken

I det demokratiska partiet höjs det nu allt fler röster om att Hillary Clinton ska ge upp och deklarera att hon är besegrad. Om hon inte vinner minst ett av primärvalen i Ohio och Texas på tisdag så kommer hon utsättas för ett hårt tryck att kasta in handduken. Det finns dock skäl för henne att inte göra det trots att hennes vinstchanser för tillfället synes mycket små. Det demokratiska partikonventet hålls först i slutet av augusti. Det är först då som partiet formellt bestämmer vem som ska bli dess kandidat i presidentvalet som avgörs 4 november. Vid konventet kommer det att finnas 4048 röstberättigade delegater. 3253 av dessa kommer att vara fördelad på kandidaterna i enlighet med utgången av primärval och nomineringsmöten. 795 delegater utgörs av olika förtroendevalda och partitjänstemän som enligt stadgarna inte är bundna av att rösta på endera av kandidaterna, dessa kallas i folkmun för ”Superdelegater”. Om Clinton stannar kvar som kandidat och deltar i de kvarvarande primärvalen är det mycket troligt att Barack Obama inte kommer att vinna de 2025 delegater som krävs för att bli nominerad vid partikonventet. Valet av presidentkandidat kommer då att avgöras hur de så kallade superdelegaterna röstar.

Det är trots allt nästan ett halvår till partikonventet. I amerikansk politik så svänger opinionen snabbt. Amerikanska opinionsinstitut har redan börjat genomför undersökningar där de ställer Barack Obama respektive Hillary Clinton mot John McCain. I dagsläget leder Obama över McCain emedan McCain leder över Clinton. Hur kommer det att påverka superdelegaterna om opinionsläget är det omvända i mitten av augusti?

Aftonbladet SvD

Inga kommentarer: