fredag 22 februari 2008

Är folkpartiet redo att överge 1 % fundamentalismen?

Förändring av synsätt tar lång tid men när de slutligen händer går det ofta fort. Är det måhända det vi upplever nu när det gäller sambandet mellan fredsoperationer och bistånd. I Sveriges riksdag har det funnits starka biståndskrafter. Det stora intresset har varit inriktat mot nyckeltalen. Men inte de nyckeltalen och frågorna man skulle kunna trott, det vill säga kommer skattepengarna till användning? Leder det svenska biståndet till en positiv utveckling för länderna och dess befolkning? Nej det nyckeltal som tilldragit sig störst intresse är biståndets storlek i relation till BNP/BNI. Det viktigaste verkar ha varit att vi förbrukat tillräckligt mycket skattepengar så att man har kunnat känna sig duktig. Likheten med medeltidens avlatsbrev har varit påtaglig. Men nu håller något på att hända. Allt fler talar om att vi ska se flexiblare på biståndsbudgeten. Framförallt är det spännande att det kommer signaler från folkpartiet att man kan tänka sig att finansiera en förlängd insats i Tchad genom en minskning av biståndet. Är vi framme vid ”the Tipping Point”?

SvD ledare SvD Norrtelje Tidning (ledaren) SR Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: