söndag 10 februari 2008

Liten fråga för Sverige - Stor fråga för Norrtälje

Det är mycket bra att regeringen utreder vistelsebegreppet. I takt med att det blir vanligare att man bor längre tider i det som tidigare kallades fritidshus så har dagens stela systemet blivit föråldrat. Det gäller att hitta ett system som blir rättvist mellan kommunerna utan att den enskilde hamnar i kläm. Norrtäljes kommunalråd, min gode vän Kjell Jansson, förklarar detta mycket väl i Dagens Nyheter. Detta må vara en relativt liten fråga för Sverige men det är en stor fråga för "fritidshuskommuner" och fritidsboende.
DN

Inga kommentarer: