söndag 3 februari 2008

Sverige borde göra som Finland

Carl Björeman och medförfattare ondgör sig i dagens SvD över den svenska utrikespolitiken. Även om jag till skillnad från författarna tycker att det är bra att Sverige bryter sin säkerhetspolitiska isolering så måste jag ge dem rätt på en punkt. Förändringarna genomförs till stor del dolt och utan öppen debatt. I Finland genomförs nu en motsvarande process öppet genom utredningar. Jag har motionerat i riksdagen om att vi ska göra på ett liknande sätt i Sverige. Vilket är då skälet till att frågan om ett svenskt Natomedlemskap inte debatteras öppet? Skälet är enligt min uppfattning socialdemokraternas dubbelspel. Av Margot Wallströms artiklar framgår att hon inte förespråkar en svensk säkerhetspolitisk isolationism. Försvarsberedningens rapport, som socialdemokraterna står bakom, förespråkar i allt utom ordet ett svenskt Natomedlemskap. Men vid de officiella talen så går ledande socialdemokrater till frontalangrepp mot en förändring av den svenska säkerhetspolitiken. Vi som varit med ett tag känner igen mönstret. Socialdemokraterna gjorde på precis samma sätt när det gällde medlemskapet i EG (EU). Man motsatte sig ett medlemskap intill man en dag helt plötsligt ändrade uppfattning.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: