torsdag 7 februari 2008

Talibanerna prövar Natos reella förmåga

USA och Storbritannien sätter nu press på sina allierade att bidra med mer stridande trupp till Afghanistan. Denna begäran sätter fingret på en ökande obalans inom alliansen. USA och Storbritannien har en särställning när det gäller att ha förband som även kan användas för rena stridsuppgifter. Ett par övriga länder, Nederländerna och Kanada, har vissa förband som kan användas. Men i den övriga alliansen, Turkiet undantaget, är det tunt såväl när det gäller stridsberedda förband som med den politiska viljan. Om Europa ska kunna säkerställa sin säkerhet genom att kväva konflikter på avstånd så krävs det reell militär förmåga. Detta kommer att vara en utmaning för Nato. Även för Sveriges del tarvas det eftertanke. På sikt är det rimligt att även Sverige solidariskt bidrar med förband över hela insatsskalan. Det är också ett faktum att de länder som även bidrar i svårare uppdrag får respekt och inflytande. För att kunna sätta in förband i svårare operationer krävs en förstärkning av såväl utrustning, utbildning och samträning. Detta måste beaktas när pliktutredningen ser över soldatförsörjningssystemet.
I dagens avsnitt av den politiska talradion talar vi bland annat om Natos insats i Afghanistan. Du startar radioprogrammet genom att klicka på denna länk.

Aftonbladet SvD

Inga kommentarer: