söndag 17 februari 2008

Rätt och fel av Anders Borg

I lördags var Anders Borg gäst i Ekots lördagsintervju. På ett pedagogiskt och tålmodigt sätt förklarade finansministern regeringens politik och de olika turerna runt några förslag. Jag tillåter mig att kommentera några av ämnena som diskuterades.

Anders Borg visade sig skeptisk till idén med en obligatorisk A-kassa. Jag instämmer. Man ska kalla saker vid deras rätta namn, om ”Arbetslöshetsförsäkringen” blir obligatorisk är det en skatt. Det finns statliga tjänstemän som har fullmaktstjänster och därför inte kan sägas upp, även om deras myndighet läggs ned. Deras risk för att bli arbetslösa är därför i stort sett obefintlig. Det är därför rationellt av dem att inte teckna en försäkring mot arbetslöshet. Om de tvingas in i A-kassan är det en skatt.

En annan fråga som var uppe var klimatpolitiken. Här tycker jag nog att Anders Borg gick lite långt då han tog årets varma vinter som bevis på klimatförändringarna. Minns han inte att 70-talets gröna vintrar följdes av ett antal kalla vintrar på 80-talet. Däremot var det mycket glädjande att höra att han inser att klimatfrågan är global. Resonemanget om ”koldioxidläckage” är mycket centralt. Om vi belägger svensk basindustri med koldioxidskatter som gör att den flyttar från Sverige så har inget gjorts för att förbättra den globala situationen. Jag har ofta framfört att klimatdebatten alltför ofta blir snävt nationell det är skönt att höra att vi har en finansminister som har det globala perspektivet. Lika positivt är det att höra att Anders Borg anser att utsläppen är problemet och inte trafiken. Om dagens fordonspark övergår att köra på t.ex. klimatvänligt producerad el så är inte utsläppen längre ett problem. Om det bara var transportmedlets utsläpp med dagens teknik som avgjorde valet så borde segelskutor och hästdragna pråmar vara det självklara valet.

Även den stora infrastrukturfrågan var föremål för utfrågning. Här var det framförallt frågan om privat finansiering som väckte intresse. Det här är en svår fråga där debatten ofta präglas av begreppsförvirring. Kodordet är Offentlig Privat Samverkan (OPS). Men bakom detta begrepp döljer sig väsensskilda system. Många debattörer och politiker klarar inte av att se denna skillnad. Jag gör ett försök att reda ut begreppen.

Exempel 1, ”Budgettrixarlösningen”
Istället för att finansiera infrastrukturen via statsbudgeten så lånar vägverket pengarna av en privat aktör. Vägverket betalar därefter årligen kapitalkostnader till den privata aktören. Genom att låna pengarna har alltså staten ingått ett långsiktigt åtagande. Detta är endast ett sätt att kringgå budgetlagen och utgiftstaket. Rent finansiellt är det också en synnerligen dålig affär. Svenska staten kan med sin höga kreditvärdering låna pengarna billigare via Riksgälden. Det var detta förslag som diskuterades i lördagsintervjun och finansministern uttryckte sitt motstånd. Här delar jag helt hans åsikt.

Exempel 2, ”Avgiftsfinansierad privat infrastruktur”
Den privata aktören bygger infrastruktur och underhåller och driver den. Den privata aktören finansierar sin investering genom att ta ut trafikavgifter. Denna lösning innebär inte att staten intecknat kommande skatteintäkter. Statsfinansiellt är detta enligt min uppfattning en mycket bra lösning. Jag hoppas att finansministern är av samma uppfattning.

Exempel 3, ”Kombinationsalternativ”
Staten finansierar investeringen via statsbudgeten och tecknar ett långsiktigt avtal om driften. En privat aktör bygger och driver anläggningen. Vinsten med detta alternativ är att den privata aktören som drivs av vinstintresse kommer att söka den bästa totalekonomiska lösningen. Finansministern torde inte ha något att invända mot detta alternativ.

Tyvärr blev diskussionen runt OPS för ytlig och därigenom tvingades inte Anders Borg att tydligt redovisa vad har är för respektive emot.

Lördagsintervjun rekommenderas för avlyssning. Du kan höra den på din dator om du följer den här länken.

SvD DN Expressen Ekonominyheterna
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: