lördag 9 februari 2008

Förslag till nytt soldatförsörjningssystem

Jag utlovade i mitt tidigare inlägg ett förslag till nytt soldatförsörjningssystem. När jag arbetade med Försvarsmaktens perspektivplanering 00-02 försökte vi tyvärr utan framgång att få gehör för detta system.

Här kommer förslaget i korthet.
1. Gör värnplikten allmän omfattande både män och kvinnor.
2. Genomför värnplikten i form av ett par dagars försvarsupplysning och en förberedande mönstring. Detta moment kan med fördel genomföras på landets gymnasieskolor av försvarets personal.
3. Låt de som valts ut gå vidare till en mer omfattande mönstring.
4. Ta efter mönstring med frivilligheten som grund ut efterfrågat antal till utbildning.
5. Genomför en centraliserad tremånaders grundläggande soldatutbildning (GSU).
6. Efter godkänd GSU får soldaterna söka till olika förband där fortsatt befattnings- och förbandsutbildning genomförs. Här skrivs också kontrakt. Den som inte vill gå vidare till förbandsutbildningen kan placeras i ett nytt Hemvärn.
7. Det utbildade förbandet hålls samman och genomför insatser som förband.

För att skapa en lämplig personalomsättning så skrivs kontrakt där olika typer av förmåner utfaller om man fullföljer hela perioden (3-5 år). Exempel på förmåner kan vara premier eller olika typer av förstärkta studiestöd. Genom utformningen av belöningssystemet kan man delvis styra vem som söker till utbildning.

SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Krassman sa...

Göran: Tack för ditt försök till replik i Åsa-Nisse posten den 7/2 på mitt inlägg. Jag kan glädja dig med att ett nytt svar från mig redan är skickat. Nu får du nog ta och öka sanningshalten och kvalitén i det du skriver, du är ju i alla fall riksdagsledamot.

Göran Pettersson sa...

Jag ser med spänning fram emot att läsa ditt bidrag.