söndag 3 februari 2008

Snarare Golgatavandring än Julafton

PJ Anders Linder kallar regeringens förslag om förändringar i sjukförsäkringen för ”Teknokraternas julafton”. Jag anser nog att ett mer rättvisande namn vore ”Teknokraternas Golgatavandring”. Ett i grunden tekniskt bra förslag har utsatts för ett politiskt bakhåll. Den som sätter sig in i förslaget upptäcker att det inte alls handlar om att förhindrar människor att ta personligt ansvar för sin egen ekonomi. Däremot förhindras konstruktioner som gör att staten och därigenom skattebetalarna får stå för notan då den enskilde vill försäkra bort sina ekonomiska incitament för att arbeta. Jag rekommenderar två bloggar till läsning. Den första är Andreas Berghs, han är forskare vid näringslivets rationaliseringsinstitut RATIO. Den andra bloggen tillhör Mattias Lundbäck.

På ett par punkter håller jag dock med PJ Anders Linder. För det första skulle presentationen av förslaget ha kunna skötts mycket bättre. Många av de folkvalda politiker som gått till storms mot förslaget har enligt min uppfattning inte förstått det. De har därigenom inte kunnat förklara och försvara förslaget när frågande väljare hört av sig. Istället har de blivit megafoner i en ”folkstorm”. För det andra har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson använt ett felaktigt argument för förslaget. Förbudet mot att försäkra bort självrisken har inget att göra med att försäkringen ska vara ekonomiskt behovsprövad.

Är man klok gillar man läget. Den nu uppkomna situationen skiljer sig från utgångsläget. Det finns nu enligt min uppfattning två huvudalternativ. Det ena är att släppa förslaget om tilläggsförsäkringar. Detta ger lugn på kort sikt men samtidigt så ”belönar” det långsiktigt politiker som inte sätter sig in i förslagen och som underblåser tillfälliga proteststormar. Det andra huvudalternativet är att tvinga alla protesterande att i grunden sätta sig in i förslaget. Den pedagogiska uppgiften är svår men det innebär samtidigt att man rustar de folkvalda inför kommande uppgifter.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: