lördag 23 februari 2008

Tveksamt om småjusteringar hjälper

Frågan om det svenska valsystemet har kommit att bli aktuell. Bakgrunden är dels den pågående grundlagsutredningen dels rapporter om att de politiska partierna tappar medlemmar. Röster har höjts för att personvalsinslaget ska ökas. Per Gudmundson för i dagens SvD fram en stark argumentation för detta efter att uthärdat en eftermiddag på riksdagens åhörarläktare. Jag tror dock att man måste se valsystemet som en helhet och där det inte räcker med att justera personvalssystemet för att få bättre, starkare och tydligare riksdagsledamöter. Det svenska proportionella valsystemet leder till att majoriteten i riksdagen blir mandatmässigt svag. Idag har Alliansen endast en majoritet på 7 mandat i ett parlament med hela 349 ledamöter. För att regeringen inte ska hamna i regelbundna utpressningssituationer från några enskilda riksdagsledamöter krävs därför en sträng partidisciplin. Lite förenklat kan man säga att valsystemet leder till att den ideale ledamoten är lojal och färglös snarare än självständig och färgstark. Om vi istället hade ett valsystem med majoritetsval i enmandatsvalkretsar så skulle förhållandet bli ett annat. Då skulle partierna behöva ställa upp med kandidater som kunde vinna direkt stöd hos väljarna. Majoritetsförhållandena i riksdagen skulle också bli mycket tydligare. En vinst med några procentenheter skulle vanligen resultera i en tydlig majoritet på runt 50 mandat. Med en stark majoritet i ryggen skulle regeringspartiet/partierna kunna tillåta ledamöterna lite mer frihet, vilket dessa också skulle kräva som motprestation för att de ”vunnit” valet åt partiet. Dick Erixon har på sin blogg gjort en uppdelning av Sverige i 249 enmandatsvalkretsar. Det är en intressant läsning. Men grundlagsutredningen är inte beredd att gå så långt i sina förslag. Istället har vi att vänta oss olika former av modifieringar av personvalssystemet. Bland annat talas det om att man ska slopa dagens 8 %-spärr för inval i riksdagen. För egen del hade slopande av 8%-regeln inneburit en femteplats bland moderaterna i valkretsen Stockholms län. Med tanke på att vi fick 17 mandat och att jag stod på 13 plats så var detta givetvis varit en uppmuntrande ”uppflyttning”. Men den var knappast ett tecken på ett starkt personligt mandat. Det krävdes endast 422 personröster för att nå denna ”framskjutna” placering.
Expressen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: