fredag 22 februari 2008

Tänkvärda ord av Gunnar Hökmark

Dagens DN Debatt av Gunnar Hökmark ger en mycket bra beskrivning av hur energifrågan är på väg att bli Europas viktigaste säkerhetspolitiska fråga. Många Europeiska stater låter sig gradvis fångas in i det ryska gasnätverket. Det ökande beroendet av ryska energileveranser kombineras dessutom med krympande militär förmåga. Ovanpå detta finns hos flera stora Europeiska stater en minskande vilja att solidariskt ställa upp för Nato. Detta är mycket oroande tecken. I takt med att Europas större stater fås mer beroende så kommer Ryssland att kunna öka trycket såväl på sina tidigare annekterade stater som på de forna satellitstaterna.

Det behövs mer än på länge en Europeisk säkerhetspolitisk debatt. Energi- och säkerhetspolitiken går inte att avhandla separat. Likaså är det viktigt att banden mellan Europa och USA snarare förstärks än försvagas. Här blir det av stor betydelse vilken väg som USA:s näste president väljer. Jag hoppas verkligen att den frågan inte tappas bort i den kommande valrörelsen i USA.

För Sveriges och Finlands del är utvecklingen oroande, som små randstater i Europa hamnar vi under hårt tryck om Europas stora stater blir rysslandsberoende. Vår region behöver en säkerhetspolitisk lösning som backas upp med reell militär förmåga. Denna förmåga kan inte upprätthållas av de nordiska länderna isolerat utan det krävs en återförsäkran till USA. Det naturliga vore att Sverige och Finland likt Norge, Danmark och de baltiska staterna blev medlemmar i Nato. Samtidigt kommer det också att krävas att de nordiska länderna tar sitt ansvar och inom Nato förstärker sin egna militära förmåga. Sverige behöver såväl en ny säkerhetspolitik som en ny försvarspolitik. För mig är ordningsföljden given. Grunden måste byggas först. En ny säkerhetspolitisk inriktning gör det möjligt att göra rätt satsningar på försvaret. Att med en överspelad säkerhetspolitik som grund försöka utforma försvaret riskerar bara att leda till felsatsningar.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: