söndag 17 februari 2008

Stort avstånd mellan blocken och mellan ”Stor” och ”Liten”

Här om dagen kommenterade jag de senaste opinionsundersökningar från Demoskop och SKOP. Möjligen var jag påverkad av ett önsketänkande. Jag tyckte mig kunna ana ett trendbrott. Bloggen Bent hade synpunkter på mitt analyserande och det är nog han som kan sträcka på sig nu. I dag redovisar SvD Sifos februarimätning. Denna mätning ger inget belägg för en vändning till Alliansens fördel snarare tvärtom. Avståndet mellan blocken uppmäts till hela 19,4 procentenheter. Analyser av väljarnas beslutsprocess inför valet 2006 visar att den svenska väljarkåren förändrats. Ett tydligt drag är att rörligheten blivit mycket högre. Vidare är det en stor andel av väljarna som gör sitt slutliga val väldigt sent. Detta gör att vi troligen kommer att få se större rörlighet i opinionen än vad som gällt tidigare. Vidare kommer valrörelserna att bli ännu mer avgörande. I det amerikanska primärvalen böljar majoriteten fram och tillbaka. Måhända är det ett förhållande som vi även kommer att få se i Sverige.

Avståndet mellan blocken är stort. Likaså har de två stora partierna, socialdemokraterna och moderaterna, förstärkt sin ställning. Totalt stöder 66,9 % de två största partierna. Vi har delvis fått ett tvåpartisystem. De övriga fem riksdagspartierna i mätningen får 28,9 %. Om polarisering mellan stora och små fortsätter så kommer sannolikheten för att några av de mindre partierna kommer att komma nära 4 % gränsen att öka. Vi får se på vilket sätt detta påverkar partiernas agerande.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: