fredag 22 februari 2008

Bättre men ännu inte bra

Regeringens utnämningsmakt fortsätter att ställa till problem. Det verkar ha varit många kockar inblandade när Mikael Odenberg fick jobbet som generaldirektör för Svenska kraftnät. Den närmaste tiden torde utvisa vem som gjort vad och varför. Intill dessa fakta finns tillgängliga är jag nog benägen att hålla med Stefan Attefall (kd). Hur som helst har en extern kraft värderat och godkänt Mikael Odenberg för jobbet. Det är ett viktigt steg framåt. Tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort gentjänster som lett till att vissa myndigheter fått chefer som saknat förmågan att lösa arbetsuppgifterna. En annan, dock underordnad, faktor är lönefrågan. I och med att Mikael Odenberg får lön som generaldirektör behöver staten inte betala ut hans inkomstgaranti från regering och riksdag. Detta gör att ekvationen för staten blir förmånligare än om man skulle ha anställt någon annan.

DN SvD SvD

Inga kommentarer: