måndag 10 december 2007

Kristdemokraterna lika många som socialdemokraterna

Under förra veckan hade jag en enkätfråga här på bloggen. Frågan löd ”Vilket parti sympatiserar du med?”
Under veckan kom det in hela 50 svar. Givetvis har en sådan här internetundersökning ett antal svagheter men den ger i alla fall en viss indikation på hur besökarkretsen ser ut. Resultatet såg ut så här m 32%, c 10, fp 8, kd 14, s 14, v 2, mp 0 och inget/annat 20. Det spännande är att det inte bara är moderater som besöker bloggen. Studerar man varifrån läsarna kommit till bloggen så finner man att många kommit ifrån artikellänkar i dagspressen. Givetvis kan detta vara en bidragande orsak till åsiktsfördelningen. En länk i tidningen Dagen ger kanske en högre andel kristdemokrater emedan en länk i Aftonbladet drar till sig socialdemokrater. Det finns anledning att återkomma med en ny internetundersökning.

Inga kommentarer: