måndag 10 december 2007

Gör upp om energin innan basindustrin går under

Idag kom ytterligare ett tråkigt besked från pappersindustrin. Denna gång var det Holmens i Hallstavik som meddelade att man överväger att lägga ned driften vid en av sina pappersmaskiner. Skälet är bristande lönsamhet på grund av höga ved- och elkostnader. Det är tyvärr så att den förda energipolitiken tillsammans med sjunkande dollarpris har en stor skuld i frågan. Jag hoppas att centern och socialdemokraterna klarar av att revidera sin energipolitik så att vi får en bred och realistisk överenskommelse. Idag så leder politiken till en konstlad kamp om råvaran där prima massaved eldas upp i subventionerade kraftvärmeverk.

SvD
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: