lördag 22 december 2007

Helt rätt att förbjuda dubbelförsäkring

Kritiken mot regeringens förslag om ändringar i sjukförsäkringen har varit omfattande. Den har kommit såväl från vänster som från höger. Jag har fått förslaget beskrivet för mig av Anders Borg och jag är övertygad om att är en i grunden bra förändring. Däremot tror jag att det kommer vara en fråga som gör att vi tappar väljarstöd. Men jag har sagt det tidigare, en bra politiker genomför en politik som är bra för hela samhället och dess invånare. För att få möjligheten att genomföra bra politik krävs dock att man kan förklara den och vinner väljarnas förtroende. När det gäller de nu föreslagna ändringarna i sjukförsäkringen så är den pedagogiska uppgiften synnerligen svår. Jag gör dock ett ärligt försök att beskriva hur det hänger ihop.

Allt utgår ifrån försäkringsteori och hur vi människor reagerar på ekonomiska styrmedel. När man fastställer en försäkringspremie så räknar man på sannolikheten att försäkringstagaren ska utnyttja försäkringen. All erfarenhet visar att en försäkring med låg eller ingen självrisk nyttjas mer än samma försäkring med hög självrisk. I en ideal värld skulle det givetvis inte vara på detta sätt men vi människor anpassar oss efter de ekonomiska styrmedlen. När det gäller sjukförsäkringen så fungerar det på samma sätt. Om ersättningen är 100 % av lönen så minskar benägenheten att söka sig till ett arbete som man klarar av. Om man har en hemförsäkring så kan man hos de flesta försäkringsbolag välja självrisk. Om jag vill ha en låg självrisk så ökar premien på försäkringen. Försäkringsbolaget tar då med i beräkningarna att risken för att försäkringen nyttjas ökar. Jag känner inte till något försäkringsbolag som godkänner att man dubbelförsäkrar sig, det vill säga tecknar en försäkring hos ett annat bolag som gör att man slipper betala självrisken. En sådan tilläggsförsäkring skulle ställa premieberäkningen på huvudet. Premien är baserad på den avtalade självrisken och inkluderar ett minskat nyttjande av försäkringen. Det är precis på samma sätt med tilläggsförsäkringar i sjukförsäkringen. Genom att teckna en fristående ”självriskförsäkring” så ändras självriskmomentet i grundförsäkringen. Den försäkrade blir mer benägen att nyttja sin försäkring. Jag tror inte något försäkringsbolag skulle acceptera denna konstruktion och inte heller staten bör göra det. Jag ser fram emot att få frågor och kommentarer på ovanstående och jag ska göra mitt bästa att besvara dem.

Om vi vill slå vakt om välfärden krävs att våra socialförsäkringssystem inte leder människor iväg från arbetsmarknaden. Socialdemokraternas politik har gjort just det. Alliansens politik som fokuserar på arbetsförmågan istället för arbetsoförmågan leder till att fler är med och bidrar till den gemensamma välfärden. På det sättet blir vi alla vinnare, framförallt de som helt saknar arbetsförmåga och är beroende på att vi övriga arbetar.

DN1 DN2 SvD Sydsvenskan
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

14 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Tack för din kommentar - jag förstår hur du menar men anser att du är väldigt intrumentell i din beskrivning. Det krävs verkligen en pedagogisk ådra för att förklara detta.

Det handlar om sjukdom. Jag är faktiskt fullständigt övertygad om att människor inte väljer att vara sjuka för att de får 100% av lönen genom en extra försäkring.

Du är liksom jag medveten om att dagens sk. höjdarlön går vid strecket 7.5 basbelopp om man räknar enligt försäkringskassans modell. Det är tämligen många som har högre lön och med det följer därmed ofta högre utgifter.

Men hög lön efter normerna ligger runt 25.000 kronor i månaden.

Att plötsligt bli sjuk kan vem som helst bli, sjukdom slår blint oavsett om man är moderat eller av annan politisk färg.

Ska man då inte om man vill kunna försäkra sig mot en sådan risk.

Eller ska man gå från hus och hem och sälja allt man har för att staten anser att ingen ska ha mer än någon annan. Är det moderat politik det?

Det krävs nog som du säger en rejäl pedagogisk förklaring till det här. Såsom tämligen välutbildad i just ämnet pedagogik vill jag påstå att man misslyckats rejält med den saken.

mvh

Karl Malmqvist sa...

Mycket bra inlägg som nyanserar den högst ensidiga debatten. Fortsätt så!

Anonym sa...

Förklaringen är i sig ganska bra, men jag tror inte att det räcker (tyvärr). Förslaget måste omarbetas för att falla i god jord.

Anonym sa...

Din argumentation blir ju rimlig först när den offentliga sjukförsäkringen är frivillig.Att staten agerar som ett privat försäkringsbolag låter ju rimligt för att man inte skall dubbelförsäkra sig. Men staten erbjuder ju inga egna försäkringar som ger 100% eller ens som tillåter försäkring fö det man tjänar över knappt 30.000. Endast om man avskaffar/konkurrensutsätter statens försäkringar blir detta rimligt och acceptabelt.

Göran Pettersson sa...

Jag håller med dig om att man måste välja. Antingen har vi en offentlig sjukförsäkring eller så har vi en privat. En kombination ger de effekter som jag beskrivit i mitt blogginlägg. Däremot så borde man stimulera ett ökat privat sparande. En rejäl buffert ger handlingsfrihet när man pga ändrade förhållanden måste ställa om sitt liv.

Signerat Kjellberg sa...

Göran: var i ligger skillnaden mellan en person som genom en privat försäkrings som kompletterar upp vad staten betalar ut och en person som via en personlig buffert skaffar sig handlingsfrihet att klara av de ändrade förhållanden i sitt liv som du beskriver? Båda alternativen handlar om att ta ansvar för sitt eget liv utöver den ersättning som staten står för. Valet borde vara upp till var och en att avgöra.

Anonym sa...

Det är möjligt att detta är ett försäkringsbolags våta dröm. Men det har ingenting med borgerlig politik att göra. En sådan borde bygga på att uppmuntra individuellt ansvarstagande och privata lösningar som bygger på statens grundtrygghet. Den borde vidare respektera avtalsfriheten.

När Husmark Pehrsson talar om att det är "orättvist" att en del får en större trygghet genom att de arbetat bra eller avstått från att konsumera och därför kan lägga sina pengar på en kompletterande försäkring är det ett socialistiskt resonemang.

Det finns olika sätt att kompensera sig för bortfallet vid längre sjukdom. Det finns tilläggsförsäkringar, som då staten ska göra värdelösa. Men det finns också försäkringar som betalar säkrar räntebetalningarna på ens lån. Är dte ett förbiseende, ska de också förbjudas? Man kan ju också ha en sparad buffert, ska man förbjudas att ta ut pengar under sjukdomen? I princip är det ingen större skillnad på att teckna en försäkring och sätta av ett kapital.

För övrigt är dte inte sant att försäkringsbolag inte tillåter att man försäkrar bort självrisken. Varje gång jag hyr bil tecknar jag i alla fall självriskelimination...

Göran Pettersson sa...

Två kommentarer. Den första till Kjellberg. Det är en väsentlig skillnad mellan en sänkt självrisk och ett eget sparkaptial. Den sänkta självrisken kan bara användas om man samtidigt nyttjar försäkringen, dvs sjukskriver sig. Sparkapitalet kan nyttjas även om man väljer att nyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och söka ett arbete man kan utföra. Den sänkta självrisken skapar alltså incitament för att inte söka sig till ett annat arbete.

Till Peter Olsson:Det är helt rätt att man kan köpa försäkringar med olika höga självrisker. Men däremot tror jag, som jag sa, inte att du kan finna ett försäkringsbolag som tillåter att du tecknar en självriskeliminering i ett annat bolag. Om man gör det ändras förutsättningarna för den ursprungliga försäkringen.

Anonym sa...

Ja, Göran, det handlar alltså om man som Borg (och du?) har helikopterperspektiv på samhället där det står staten fritt att reglera människors liv hur som helt och med morötter och käppaar styra in dem på handlingsvägar man själv vill.

I sak är denna styrning dessutom feltänkt. Det är inte de som har privata eller kollektivavtalsbundna sjukförsäkringar som överutnyttjar sjukskrivningar. Så effeekten bör bli minimal.

Beklagligt att moderaterna blivcit så mycket nya socialister.

Göran Pettersson sa...

Till Peter Olsson
Personligen kan jag mycket väl tänka mig att privatisera sjukförsäkringen, här har Anders Borg en annan åsikt. Däremot är den nuvarande kombinationen mycket dålig. Det är tydligt att jag inte lyckas förklara sammanhangen med självrisk och nyttjande på ett sätt som övertygar dig och därför gör jag inget ytterligare försök.
Vad bygger du påståendet att de som har privata och kollektivavtalsbundna försäkringar inte nyttjar dessa mer?

Anonym sa...

F.ö har de fel när du säger att privata försäkringsbolag inte låter dig försäkra bort självrisken.

Till min hemförsäkring hade jag under ett par år en tilläggsförsäkring avseende vattenskador hos ett annat bolag som specialiserat sig på just detta.

Anonym sa...

Jo, det finns visst sådana försäkringar. Man kan teckna extraförsäkring för t.ex. cykelstöld där den extra försäkringen täcker självrisken på hemförsäkringen.

Dessutom finns det en del försäkringar som är utan självrisk. Det är upp till köpare och säljare på marknaden att avgöra vilken trade-off de föredrar.

Anonym sa...

2005 års försäkringsavtalslag kap 6 § 4:

4 § Om samma intresse har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

Anonym sa...

Nu är ju inte begränsningen satt till 7,5 basbelopp, utan till 75 procent av den tidigare inkomsten. Det innebär att du, om du har en inkomst på 80000 kronor i månaden, mycket väl kan försäkra dig upp till 60000 kronor i alla fall. Det torde räcka för de flesta.