tisdag 4 december 2007

Pär Nuder fortsätter att skylla på Riksbanken

Idag skriver min finansutskottskollega Pär Nuder på DN Debatt. Det är inte ofta finans- och penningpolitiken debatteras på detta sätt. I artikeln framför han kritik mot riksbanken och regeringens finanspolitik. För finansminister Anders Borg skapar detta en omöjlig debattsituation. Vi har, vilket Pär Nuder också stöder, en oberoende riksbank. Detta gör att finansministern inte ska ge sig in på att debattera riksbankens agerande. Pär Nuder däremot kan tillåta sig att uttrycka åsikter om penningpolitiken, han är ju inte längre finansminister.
När det gäller finanspolitiken så har nog Pär Nuder svar att vänta från finansministern, trots att han idag är i Bryssel och försvarar Sveriges färger på ekofinmötet. Pär Nuder anför att regeringens finanspolitik skulle ha varit för expansiv. Han får ringa stöd för det i de prognoser som redovisats av Konjunkturinstitutet och Riksbanken. Det han förtiger i sin artikel är hur det förhåller sig med den socialdemokratiska budgetmotionen. Istället för åtgärder som ökar arbetskraftsutbudet föreslår socialdemokraterna att den ekonomiska skillnaden mellan att ta ett jobb eller att låta bli ska minskas. På det sättet minskar arbetskraftsutbudet med ökade överhettningstendenser som följd.

I vissa stycken odlar Pär Nuder genom sin återkommande kritik av Riksbankens tidigare räntebeslut en sorts dolkstötsteori. Det ska ha varit Riksbanken som avgjorde valet 2006. Det står givetvis Pär Nuder helt fritt att tycka så. Men om man studerar utvärderingen av Riksbanken lite bredare än Pär Nuders två favoritmeningar så finner man att Riksbanken stått sig väl i sina prognoser jämfört med övriga prognosinstitut. Valet 2006 förlorade nog socialdemokraterna snarare på att man saknad en vision för utvecklingen av Sverige samt att väljarna var trötta på Nuders chef.
Det är i dagsläget synnerligen svårt att vara centralbankschef såväl i Sverige som i EU, Storbritannien och USA. På grund av den huslånebaserade finanskrisen kombinerad med ökad inflation så finns det motstridiga styrbehov. På torsdag redovisar ECB sitt ställningstagande och 11 december kommer FED med sitt besked.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: