måndag 10 december 2007

Glöm inte den transatlantiska länken

Efter att försvarsberedningens rapport publicerades har det talats mycket om ett nytt nordiskt försvarssamarbete. Tankarna runt detta presenterades förra året i överbefälhavarens lilla bok ”Både och”. Idag har Sydsvenskan en mycket bra artikel som belyser hur ett samarbete skulle kunna gå till. När man för dessa diskussioner är det dock viktigt att man inte glömmer bort en viktig grundförutsättning. Ett nordiskt försvarssamarbete får inte innebära att den nordiska arenan frikopplas från EU och Nato. Säkerhetspolitiken får inte regionaliseras. Vår säkerhet bygger ytterst på att vi är integrerade i ett större samarbete. Jag citerar därför ur ÖB:s bok ”Ett ökat nordiskt försvarssamarbete kommer naturligtvis aldrig att vara en ersättning för det europeiska och transatlantiska samarbetet. Det är en självklarhet att ett framtida fördjupat nordiskt försvarssamarbete alltid måste vara stabilt förankrat i det europeiska och transatlantiska samarbetet. En stark nordeuropeisk röst underbyggd av en väl koordinerad nordisk militär förmåga framstår emellertid som allt viktigare för att vi nationellt och gemensamt skall kunna hävda våra säkerhetspolitiska intressen även i dessa vida samarbetsformat.”

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.comAndra bloggar om:

Inga kommentarer: