söndag 16 december 2007

Jorden räddas inte av populism

Klimatförändringarna utgör en stor utmaning för mänskligheten. Under vår vandring på jorden har vi framgångsrikt hanterat stora utmaningar förut. Dagens utmaning har ett antal unika egenskaper. Det krävs åtgärder i det korta perspektivet trots att konsekvenserna kan förväntas först om åtskilliga decennier. Vidare är utmaningen global, vi delar alla samma atmosfär. Det krävs alltså ett globalt perspektiv på klimatpolitiken. Trots att frågan är såväl global som långsiktig så präglas den svenska klimatpolitiken av såväl överdrivet nationellt fokus som populistisk kortsiktighet.

I förra veckan presenterade Björn Carlén, sekreterare vid Expertgruppen för miljöstudier, rapporten ”Sveriges klimatpolitik – värdet av utsläppshandel och valet av målformulering”. Rapporten är en svidande kritik mot den hittills förda svenska utsläppspolitiken. Björn Carlén konstaterar: ”Sverige svarar för ca 0,2 % av de globala växthusgasutsläppen och kan inte påverka klimatet genom utsläppsminskningar på hemmaplan.” Studien visar att den hittills förda svenska klimatpolitiken 2012 kostar Sverige 10-13 miljarder om året utan att bidra till att minska de globala utsläppen. Vidare visar studien att satsningar på internationellt användbara tekniklösningar är effektivare för den globala klimatpolitiken än satsningar på lösningar framtagna för unikt svenska förutstättningar. Rapporten borde vara obligatorisk läsning för alla politiker och debattörer som engagerar sig i klimatfrågan.

PJ Anders Linder lyfter på SvD ledarsida fram en annan vansinnig konsekvens av klimatpolitisk populism. Sverige regering för samtal med EU-kommissionen om EU:s krav på svensk förnyelsebar energi. Såväl Fredrik Reinfeldt som Maud Olofsson har framfört att kommissions utgångskrav får orimliga och kontraproduktiva konsekvenser. Mona Sahlin och Thomas Östros har kritiserat dessa ställningstaganden. Läs PJ Anders Linders ledare så inser du varför Mona Sahlin inte är ett alternativ som statsminister.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: