tisdag 11 december 2007

Intresset och osäkerheten ökar

Penningpolitik är normalt sett inte det ämne som drar till sig störst allmänt intresse. På sistone har det dock skett en förändring. Om man beaktar vilken påverkan penningpolitiken har även på vår privatekonomi är det föga förvånande. Idag beslutar den amerikanska centralbanken om sin styrränta och den 18 december fattar vår egen riksbank sitt beslut. Samtidigt som allmänhetens intresse har ökat har också svårighetsgraden tilltagit. Före sommaren sa en närmast enad analytikerkår att riksbanken låg för lågt i sin bedömda räntebana. Nu hörs ett antal röster från samma kår ropa efter räntesänkningar. Den enkla sanningen är väl den att den svenska ekonomin inte allena bestäms av beslut och förhållanden i Sverige. Hur som helst är systemet med en oberoende riksbank en mycket bra lösning. Penningvärdet hanteras av experter som till sin hjälp har en stab av kompetenta analytiker. Vi slipper dessutom politisk taktiserande med penningvärdet som insats. Däremot så borde vi ha realistiska förväntningar på riksbankens möjlighet att prognostisera den globala ekonomins utveckling flera år framåt.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: